Ældrepolitik bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at befolkningens aldersfordeling ændrer sig. Særlig i Dragør går det hurtigt med stigningen i antal ældre. Hvordan skal Sydamager-kommunerne gribe dét an?

På medlemsmødet deltager folketingsmedlem Nils Sjøberg, som vil berette om, hvad der foregår landspolitisk på ældreområdet. Hvad vi måtte finde frem til på mødet kan Nils eventuelt tage med sig tilbage til Borgen.

Radikale, der bor uden for Tårnby og Dragør, er også velkomne.