Til medlemmer af Radikale Venstre Østerbro

Det er blevet tid til at afholde generalforsamling for Radikale Venstre Østerbro.

Generalforsamlingen foregår Tirsdag  den 6. marts kl. 18.30. Lokale følger.

Omkring kl 18.00 vil der blive serveret noget mad. Tilmelding sker til amoesgaardc@gmail.com senest den 5/3 kl 12.00. prisen bliver ca halvtreds kroner pr mand. Skriv evt. allergier og præferencer.

Planen for aften er som følger:

17.30-18.30 Spisning

18.30-19.30 Politisk Oplæg: Vil blive annonceret senere.

19.30-21.00 Generalforsamling.

 
Dagsorden for generalforsamlingen

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent og stemmetællere

3.   Formandens beretning

4.   Regnskab 2017

5.   Fremtidens Radikal Venstre Østerbro

6.   Valg af formand (som også bliver medlem af Storkredsbestyrelsen)

7.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 4 og højst 10

8.   Valg af medlemmer til Storkredsbestyrelsen, i år 7

9.   Valg af delegerede til Landsmødet, i år 14

10. Valg af revisor

11. Indstilling af Østerbros folketingskandidat

12. Beretning fra Østerbro lokaludvalg

13. Eventuelt