Den 17. december kl. 19-21 kommer Radikale Venstres skatte- og kommunalordfører, Kathrine Olldag, til debataften hos Hovedstadens Radikale Venstre. Aftenen er todelt: Først vil der være debat med Kathrine om arveafgift og derefter debat om udligningsordningen. Under begge emner vil Kathrine indlede med et oplæg, hvorefter ordet og debatten er fri. Alle radikale medlemmer er velkomne.