Dagsorden til konstituerende storkredsbestyrelsesmøde 18.06.19 klokken 19-21 i partilokalerne K22 (Kompagnistræde 22, 1208 København K).

Dagsorden er som følger:
Lukket møde:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Formandskabet fremlægger et udkast til en overordnet plan for arbejdet i det kommende foreningsår.
4. Valg af 6 medlemmer til storkredsens forretningsudvalg og indtil 3 suppleanter.
5. Valg af 1 dirigent og 2 suppleanter for denne.
6. Valg af 1 sekretær og 3 suppleanter for denne.
7. Valg af 6 medlemmer og 6 suppleanter til storkredsforeningens kandidatudvalg.
8. Forslag om antal suppleanter til lands-hovedbestyrelsen.
Indstilling om valg af antal suppleanter til hovedbestyrelsen:

På storkredsbestyrelsesmødet vælges 12 medlemmer af hovedbestyrelsen samt et uspecificeret antal suppleanter. Såfremt der ikke på forkant besluttes en ramme for antallet af suppleanter, betyder det i praksis, at alle opstillede bliver valgt med mulighed for at komme i hovedbestyrelsen. For at give medlemmerne af storkredsbestyrelsen en reel mulighed for at vælge deres repræsentanter i Hovedbestyrelsen og dermed også fravælge kandidater, indstiller formandskabet, at der vælges 6 suppleanter til hovedbestyrelsen.


Åbent møde:
9. Valg af 5 medlemmer til kampagneudvalget.
10. Valg til lands-hovedbestyrelsen.
11. Evaluering.
12. Eventuelt.


Facebook EventDel på Facebook