Medlemmer af Storkredsbestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre indkaldes hermed til konstituerende Storkredsbestyrelsesmøde tirsdag d. 15. maj kl. 18.00 i partilokalerne K22 (Kompagnistræde 22, 1208 KBH K). Dagsordenen er som følger: Lukket møde: 1. Velkomst 2, Valg af dirigent og referent 3. Aktivitetsoversigt for 2018 og Check-in øvelse 4. Valg til FU 5. Valg af 1 dirigent og 2 suppleanter for denne 6. Valg af 1 sekretær og 3 suppleanter for denne 7. Valg til kandidatudvalg 8. Forslag om antal medlemmer af kampagneudvalget Indstilling om valg af antal kandidater og suppleanter til Kampagneudvalget: I foreningens vedtægter står der, at der på storkredsbestyrelsesmødet skal vælges minimum 5 kandidater til kampagneudvalget. Erfaringerne fra Kampagneudvalget er at der i dette udvalg optimalt sidder 7 medlemmer, da for stor en gruppe gør det svært at skabe et konstruktivt beslutningsfora med fokus på fremdrift på de konkrete arbejdsopgaver. 2 pladser i udvalget besættes af et medlem af radikal ungdom samt et medlem fra Forretningsudvalget. Formandsskabet indstiller derfor, at der på indeværende storkredsbestyrelsesmøde vælges 5 kandidater samt 2 suppleanter til kampagneudvalget med henblik på at sikre et arbejdsdygtigt og fokuseret udvalg 9. Forslag om antal suppleanter til Lands HB Indstilling om valg af antal suppleanter til Hovedbestyrelsen: På storkredsbestyrelsesmødet vælges 10 medlemmer af Hovedbestyrelsen samt et uspecificeret antal suppleanter. Såfremt der ikke på forkant besluttes en ramme for antallet af suppleanter betyder det i praksis at alle opstillede bliver valgt med mulighed for at komme i Hovedbestyrelsen. For at give medlemmerne af storkredsbestyrelsen en reel mulighed for at vælge deres repræsentanter i Hovedbestyrelsen og dermed også fravælge kandidater, indstiller formandsskabet at der vælges 6 suppleanter til Hovedbestyrelsen. Åbent møde (ca. kl. 20.00) 10. Valg til kampagneudvalg 11. Valg til lands HB 12. Evaluering 13. Evt.
Datoannoncering for konstituerende udvalgsmøder:
- Forretningsudvalget, d. 17/5 kl. 18.00
- Kampagneudvalget (konstituerende og overdragelsesmøde), d. 18/5 kl. 17.30

Facebook EventDel på Facebook