Ordinær generalforsamling i RV Indre By & Christianshavn 2020
Det er blevet tid til den ordinære generalforsamling i bydelsforeningen Radikale Venstre Indre By & Christianshavn. Her skal vælges kandidater til kommunalvalget i 2021 og folketingsvalget.

Dato: lørdag den 1. februar 2020
Tidspunkt: 11:00-13:00
Sted: Kompagnistræde 22, DK-1208/partilokalerne

---

Mødet følger vedtægterne for Hovedstadens Radikale Venstre (vælgerforeningen), som bydelsforeningen hører under:

§14, stk. 2

Bydelsforeningerne varetager vælgerforeningens politiske og organisatoriske interesser i lokalområderne samt sikre rammerne for den lokale, politiske samtale mellem medlemmerne, lokaludvalgsrepræsentanter og folkevalgte. bydelsforeningerne vælger repræsentanter til lokalråd og indstiller til lokaludvalg.

stk. 3

Bydelsforeningen holder generalforsamling hvert år i perioden 1. februar til 15. marts. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

Formandens beretning til godkendelse
Valg af formandskab
Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4
Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår
Eventuelt valg af lokalrådsrepræsentanter [dispenseret]
Eventuel indstilling til lokaludvalg [dispenseret]
stk. 4

Kun medlemmer af bydelsforeningen har stemmeret på generalforsamlinger, og kun medlemmer af bydelsforeningen er valgbare til tillidsposter.

---

Dagsorden til generalforsamlingen 1. februar 2020:

Valg af dirigent
Valg af referent
Konstatering af generalforsamlingens gyldighed
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning til godkendelse
Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. §6, stk. 2-4
Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
Valg af formandskab
Pause
Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
Optakt til kommunalvalget 2021, oplæg/øvelse
Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår

---

Valghandlinger
Mia Nyegaard er foreningens kommunalvalgskandidat og tidligere folketingskandidat. Sidste år overtog Morten Munch Jespersen hendes plads som folketingskandidat i kredsen.

Både Mia og Morten opstiller i år: Mia til kommunalvalget. Morten til folketingsvalget og for første gang også til kommunalvalget. Foreningen har mulighed for at opstille i alt 3 kandidater til kommunalvalget.
Bestyrelsen er den øverste myndighed mellem generalforsamlingen som disponerer budgettet og planlægger og afvikler Indre By & Christianshavns arrangementer. Desuden vedtager vi politiske udtalelser om lokale emner og skriver politiske resolutioner til landsmødet. Den nuværende bestyrelse har et godt sammenhold.

Ønsker du at stille op til valg eller bestyrelsen?
Ønsker du at opstille som folketingskandidat eller kommunalvalgskandidat, kontakt da bydelsformand Viktor Dylander (dylanderv@gmail.com).

Hvis du ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde, vil vi stærkt opfordre dig til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud, vi har egen forretningsorden, og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned er det et foreningsletled. Ønsker du at påtage dig mere ansvar, kan du overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 6 og 7). Hele bestyrelsen genopstiller, herunder formandskabet.
Facebook EventDel på Facebook