Der indkaldes til generalforsamling i RV Indre By & Christianshavn.

Deltag i din bydelsforenings generalforsamling 2020

Nyd en kop frisklavet Irma-kaffe, kom økologisk marmelade på din speltbolle og dyk ned i det magentafarvede mødemateriale.

Det er blevet tid til endnu en Brunchgeneralforsamling i Radikale Venstre Indre By & Christianshavn.

Dato: lørdag den 1. februar 2020
Tidspunkt: 11:00-13:00
Sted: Kompagnistræde 22, DK-1208/partilokalerne
Form: Brunch

Dagsordenen følger vedtægterne for Hovedstadens Radikale Venstre:

§14, stk. 3

Bydelsforeningen holder generalforsamling hvert år i perioden 1. februar til 15. marts. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskab til godkendelse
5. Valg af intern revisor
6. Valg af formandskab
7. Valg til bydelsbestyrelse
8. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. § 6, stk. 2-4
9. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
10. Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
11. Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår
12. Eventuelt valg af lokalrådsrepræsentanter
13. Eventuel indstilling til lokaludvalg
14. Evt.

Mia Nyegaard er kredsens kommunalvalgskandidat. I år skal der på denne generalforsamling vælges op til 3 kommunalvalgskandidater for kredsen, fordi kommunalvalget finder sted i 2021. Ønsker du at stille op, kan det ske uden forudgående screening, men du opfordres alligevel til at gennemgå screeningprocessen, der foretages af kandidatudvalget.

Morten Munch Jespersen er kredsens folketingskandidat.
I år skal der på denne generalforsamling vælges op til 1 folketingskandidat for kredsen. Ønsker du at stille op, kan det ske uden forudgående screening, men du opfordres alligevel til at gennemgå screeningprocessen, der foretages af kandidatudvalget.

Vi opfordrer dig til at kontakte bestyrelsen, hvis du har tanker om at stille op til et valg. Tryk på linket i budnen for at få kontaktoplysninger på bestyrelsen.

Ønsker du opstille til bestyrelsen eller formandskabet, skal du gøre det på denne generalforsamling.

Bestyrelsen er den øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, som disponerer budgettet og planlægger og afvikler Indre By & Christianshavns arrangementer. Desuden vedtager vi politiske udtalelser om lokale emner og skriver politiske resolutioner til landsmødet.

Hvis du ønsker at bidrage til dette arbejde, vil vi stærkt opfordre dig til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud, vi har egen forretningsorden, og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned er det et foreningsletled. Ønsker du at påtage dig mere ansvar, kan du overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 8 og 9).

Læs i øvrigt om bydelen her og og generalforsamlingen her og få info om kontakt her. Vel mødt den 1. februar kl. 11.00. Mvh. Bestyrelsen
Facebook EventDel på Facebook