Der indkaldes til den ordinære årlige generalforsamling for Radikale Venstre Frederiksberg Til afholdelse tirsdag den 17. marts kl. 19.00 til 22.00 - Metronomen på Godthåbsvej 33 Vi begynder med et oplæg fra Mona Ulsted. Mona Ulsted Årets frivillig på Frederiksberg 2019 og tidligere aktivt bestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Mona er næstformand i Alzheimerforeningen, Lokalafdeling København, Frederiksberg og omegnskommunerne. Derudover er Mona valgt af patientforeningerne på Frederiksberg som repræsentant i Frivillighedsforum. Mona vil fortælle om blandt andet om "5 Principper for bedre vilkår for pårørende” som 30 organisationer, herunder Alzheimerforeningen, Kræftens Bekæmpelse, ÆldreSagen, er gået sammen om med forslag og krav. Dette er ved at blive forankret lokalt, ligesom der skal etableres et samarbejde med Frederiksbergmuseerne om tema om sanserne (smage på mad i Orangeriet på Bakkehuset, lugte til blomster, se på kunst etc) for mennesker med demens og deres pårørende. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til de konkrete projekter og til de vilkår Mona arbejder under som frivillig. Derefter vil den ordinære generalforsamling gå i gang med følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. Se bilag 1 samt vedlagte vedtægter 7. Valg af formand. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. storkredsen vedtægter § 6 stk. 2-4. 11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde. 12. Evt. valg af delegerede til regionsforsamling (udgår) 13. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater. 14. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse. 14. Eventuelt.