Kære medlem af Radikale Venstre i Brønshøj/Husum/Vanløse,

Du inviteres til den årlige generalforsamling i Radikale Venstres bydelsforening i Brønshøj/Husum/Vanløse.

Hvis du ønsker at bidrage til arbejdet i bydelsforeningen, vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsen.

Dato:
Mandag den 17. februar 2020 kl. 19

Sted:
Vandværkets Restaurant og Cafe
Rabarbervej 2, 2400 København Nv.

Vi starter med spisning kl. 18, hvorefter generalforsamlingen starter kl. 19.

Tilmelding til spisning skal ske til Steffen Haurum på steffenhaurum@gmail.com

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (Alina Protsyk genopstiller ikke. Steffen Haurum opstiller som formand)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, mindst 4, højst 10
8. Valg af 4 medlemmer og stedfortrædere til vælgerforeningens storkredsbestyrelse
9. Valg af 10 delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Bydelsforeningens indstilling af folketingskandidat til kandidatudvalget
12. Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår
13. Eventuel indstilling til lokaludvalg
14. Oplæg fra folketingskandidat Jesper Abildgaard
15. Eventuelt

Facebook EventDel på Facebook