Der indkaldes til generalforsamling i Radikale Venstre Frederiksberg til afholdelse 27. marts 2019 kl. 19.00 til 21.30 på Danavej Bibliotek 1. sal på Danavej.
Alle der har været medlem af foreningen mere end 14 dage før afholdelse er stemmeberettigede.
Skulle der være udskrevet valg vil generalforsamlingen stadig blive afholdt, med mindre valgdagen ligger på den 27. marts. Hvis dette er tilfældet vil generalforsamlingen blive flyttet til starten af april. Generalforsamlingen indledes med en status fra vores tre medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. (der er ikke indkommet nogen forslag)
7. Valg af formand.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til Vælgerforeningens hovedbestyrelse, jf. vælgerforeningens vedtægter § 6 stk. 2-4. Frederiksberg råder over 8 pladser. Kommuneformænd har altid automatisk plads i SB-bestyrelsen og er ikke en del af de 8 pladser. Valget til storkredsbestyrelsen træder først i kraft EFTER årsmødet d. 8. juni.
11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde.
12. Evt. valg af delegerede til Regionsforsamlingen. UDGÅR
13. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater.
14. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.
15. Eventuelt.
Punkt 3. Formandens beretning:
Kære Medlemmer på Frederiksberg
2018 har været et skønt år på Frederiksberg. Vores 3 folkevalgte på Rådhuset kom godt fra start og vi følger deres spændende arbejde. Det går også godt med medlemstallet, vi fik 60 nye medlemmer i 2018 og håber på endnu flere i valgåret 2019.
Det har været dejligt at se, at samarbejdet henover midten og ikke mindst samarbejdet mellem Radikale og Socialdemokratiet går godt. Vi sidder nu på den anden side i salen, men arbejdsklima og fællesskab i den grønne koalition virker til at være frugtbart. Det lover godt for de kommende år og ikke mindst for vores kommunalvalg i 2021.
I marts fik vi en ny folketingskandidat, da vores kommunalbestyrelsesmedlem Ruben Kidde blev vores ene folketingskandidat. Efter sommerferien valgte Karsten Lauritzen at fratræde som folketingskandidat og på en ekstraordinær generalforsamling blev Jens Rohde valgt som vores nye kandidat. Vi står derfor med et meget stærkt hold ikke blot på Frederiksberg, men i hele hovedstaden med Ida Auken i spidsen.
Vi har afholdt mange gode arrangementer i 2018. Vores tilløbsstykke blev vores årlige grundlovsdagsmøde ved Revy museet. Vi glæder os til at afholde et nyt grundlovsmøde i 2019, samme sted.
Derudover har vi afholdt møder om budgettet for 2019, et spændende inddragende møde om de 17 verdensmål, medlemsmøde med Morten Helveg, åbne bestyrelsesmøder og i starten af året en nytårskur. I 2019 har vi afholdt vores første valgarrangement hvor vores to folketingskandidater fik lov til at fortælle om deres visioner.
Bestyrelsen håber, at flere medlemmer vil støtte op om vores arrangementer og jeg vil gerne høre hvilke tiltag vi kan tage fat på. Har du en sag eller et område som du mener vi skal gøre noget ved på Frederiksberg, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
2019 står i folketingsvalgets tegn. Vi har brug for en ny regering, når vi ser på den symbolpolitik der føres lige nu, med paradigmeskifte og nedskæringer på uddannelse og kultur. Jeg håber at se mange af jer på gader og stræder. Flere af jer har bedt om at få plakater ud, som kan hænges op, når valget udskrives. Tak for det. Vi er også i fuld gang med at arrangere andre aktiviteter, som skal være med til at sætte fokus på de kommende valg både til folketinget og til Europa-Parlamentet, hvor vores kommunalpolitiker David Munis Zepernick stiller op.
Når valgene er vundet er det tid til at sætte yderligere fokus på verdensmålene og ikke mindst vores hospitalsgrund. Så der er nok at se til og bestyrelsen håber I vil være med…
Anne Eskildsen
Formand

Facebook EventDel på Facebook