Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 7. marts kl.19.30 i Tårnby foreningscenter, Amager Landevej 71, som varslet den 16. januar 2018.

Bemærk tidspunktet, af hensyn til et bestyrelsesmedlem der ikke kan komme før.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. valg:
a. formand
b. næstformand
c. tre bestyrelsesmedlemmer
d. suppleanter
e. web. ansvarlig
f. revisor
g. revisorsuppleant
7. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen + suppleanter.
8. Valg af delegerede til landsmødet + suppleanter
9. Anbefaling af folketingskandidat til storkredsforsamlingen
10. eventuelt