Kom med til en perspektivrig og spændende generalforsamling

Nyd en kop varm, frisklavet Irma-kaffe, kom økologisk smør på din speltbolle og dyk ned i det magentafarvede mødemateriale Det er blevet tid til en endnu en Brunchgeneralforsamling i Radikale Venstre Indre By & Christianshavn. Vær med når bydelsbestyrelsen, med formand Viktor Dylander og næstformand Rune Sixtus Glæser i spidsen, byder indenfor i partilokalerne i Indre By til årets højdepunkt. Læs meget mere om dagens program herunder. Dato: søndag den 4. marts Tidspunkt: 11:00-14:00 Sted: Kompagnistræde 22, DK-1208 partilokalerne Form: Brunch Dagsordenen følger vedtægterne for Hovedstadens Radikale Venstre: §14, stk. 3 Bydelsforeningen holder generalforsamling hvert år i perioden 1. februar til 15. marts. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:
  1. Formandens beretning til godkendelse
  2. Valg af formandskab
  3. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4
  4. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen
  5. Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
  6. Valg af delegerede til regionsforsamlingen
  7. Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsgeneralforsamlingen af højst 3 kandidater til valglisten i året før kommunalvalgsår
  8. Eventuelt valg af lokalrådsrepræsentanter
  9. Eventuel indstilling til lokaludvalg
  Efter aftale med regionsforeningsformand Søren Bald dispenseres der dog i år for pkt. 6. Alle kontingentbetalende medlemmer har ret til at stille op til tillidsvalg - såvel bestyrelse, formandskabs- og øvrige poster. Der dispenseres med pkt. 7, der er nedlagt som punkt indtil år 2020. Mia Nyegaard er vores nuværende kommunal- og folketingskandidat, men efter kommunalvalget, hvor Mia blev valgt til socialborgmester, har hun besluttet ikke at genopstille som folketingskandidat. Der er således valg d. 4. marts igen (pkt. 5). Vedkommende der vælges vil repræsentere 3. kreds (vores kreds). Ønsker man at opstille som folketingskandidat skal man gøre det på dette møde. Undertegnede, formand Viktor Dylander, er på valg til formandsposten, eftersom jeg søger genvalg i år. Jeg holder en motivationstale på dagen. Ønsker man opstille til formand mod mig eller til bestyrelsen skal man gøre det på dette møde. Bestyrelsen er den øverste ledelse mellem generalforsamlingen, der råder over et budget på ca. 10.000 kroner, planlægger og afvikler Indre By & Christianshavnsarrangementer, skriver politiske resolutioner til landsmødet og storkredsbestyrelsen. Den nuværende bestyrelse har et godt sammenhold, og er inde i en god udvikling. Hvis man ønsker at bidrage til dette arbejde vil jeg stærkt opfordre til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud med egen forretningsorden og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned, er det et foreningsletled. Ønsker man at tage mere ansvar på sig kan man overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 3 og 4). Læs om bestyrelsen herunder: https://radikalehovedstaden. dk/lokalt/indre-by/