Generalforsamlingen får besøg af Ida Auken. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
 1. Velkommen
 2. Valg af referent
 3. Valg af dirigent
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Valg af formandskab
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4 8 pladser.
 9. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen 17 pladser med forbehold for, at antallet kan blive reguleret.
 10. Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e). Lars Berg Schovsbo ønsker genvalg til Amager Øst-kredsen Jeppe Rohde Fransson ønsker genvalg til Amager Vest-kredsen Pt. har andre ikke meddelt ønske om anbefaling til kredsen.
 11. Valg af suppleanter til Lokaludvalg Amager Vest og Lokaludvalg Amager Øst
 12. Eventuelt

Facebook EventDel på Facebook