KOM TIL STORKREDSBESTYRELSESMØDE OG MØDE OM RADIKALE VENSTRES HISTORIE OG IDENTITET Mandag den 24. september, kl. 18-21, afholder vi SB-møde efterfulgt af arrangement om Radikale Venstres DNA. På SB-mødet skal der indsuppleres til Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen og Kristian Brandrup skal bekræftes som 2.næstformand. Temaet for aftenen bliver den radikale identitet og historie med perspektivering til den kommende valgkamp. Aftenens program ser således ud: KL. 18.00: Åbent Storkredsbestyrelsesmøde. Dagorden er som følger: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællerformand og stemmetællere 3. Valg af to medlemmer til Forretningsudvalget (Kun medlemmer af Storkredsbestyrelsen kan stille op) 4. Valg af tre suppleanter til Hovedbestyrelsen 5. Bekræftelse af Forretningsudvalgets indsupplering af Kristian Brandrup som 2. næstformand. 6. EVT. Kl. 19.00: Velkommen til Radikal DNA Kl. 19.05: Folketingskandidat Rune Christiansen fortæller om Radikale Venstres historie og identitet og kommer blandt andet ind på principperne fra den franske radikale bevægelse, løsrivelsen fra Venstre, det første principprogram og tager os generelt en tur igennem den radikale historie. Herefter bliver der mulighed for spørgsmål, kommentarer og debat med Rune. Kl. 20.00: Pause. Kl. 20.10: Landsformand Svend Thorhauge fortæller om Radikale Venstres afsæt og udgangspunkt til den kommende folketingsvalgkamp og kommer blandt andet ind på forskellige vælgeranalyser og radikale fokuspunkter. Herefter bliver der mulighed for spørgsmål, kommentarer og debat med Svend. Kl. 20.55: Afrunding. Alle medlemmer er velkomne til arrangementet, og det er en god mulighed for nye medlemmer til at blive introduceret til Radikale Venstre. Arrangementet finder sted i Radikale Venstres lokaler i Kompagnistræde 22. Ved spørgsmål til arrangementet kontakt da Kristian Brandrup (kdbrandrup@gmail.com)
Facebook EventDel på Facebook