Kulturstationen Vanløse

Mødelokale: Kultursalen

Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal

2720 Vanløse

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Valg af stemmetællere.

 4. Formandens beretning og godkendelse heraf.

 5. Årsregnskab og godkendelse heraf.

 6. Indkomne forslag (skal sendes til formanden senest en uge inden generalforsamlingen)

 7. Valg af formandskab.

 8. Valg af Bydelsbestyrelsen.

 9. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf. § 6, stk. 2-4.

 10. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsbestyrelsen.

 11. Bydelsforeningens indstilling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e).

 12. Valg af delegerede til regionsforsamlingen.

 13. Indstilling til lokaludvalg.

 14. Gæste taler: Ida Auken.

 15. Evt.


Der dispenseres fra punkt 12, da dette ikke længere er relevant for regionsforsamlingen.