Indre By & Christianshavns Bydelsforening og Vælgerforeningens Forretningsudvalg byder velkommen til en Årsmøde-lørdag ud over det sædvanlige, når vi morgenen efter St. Bededag slår fløjdørene op til Grundtvigs Vartovs store konferencesal i indre by. Vi byder velkommen som mødedeltagere med tale- og stemmeret medlemmerne i kommuneforeningerne Tårnby-Dragør (12. kreds) og Frederiksberg (10. og 12. kreds) samt bydelsforeningerne i Københavns Kommune Østerbro (1. kreds), København S (2. og 4. kreds), Indre by & Christianshavn (3. kreds), RV Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds), Brønshøj/Husum/Vanløse (7. kreds) og Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave (8. og 9. kreds). Vi byder varmt velkommen alle øvrige medlemmer af Radikale Venstre som observatører med taleret. Det er gratis at deltage i Årsmødet, og det er gratis at tage del i morgenmaden, forplejningen undervejs samt kaffe, te og vand. Der opkræves et beløb for køb af billetter til spisning. I billetten inkluderes frokost og/eller festmiddag (buffet). Billetterne kan købes her. Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00. ___ ___ ___ ___ ___ FØR MØDET Det hele begynder klokken 10:00, hvor sekretariatsmedarbejderne Andreas Stæhr Holm og Malthe Krarup samt bydelsbestyrelsens medlemmer står for indskrivning af Hovedstadens Radikales medlemmer og udlevering af stemmekort. (Til årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt gælder landsforbundets vedtægter). Efter indskrivningen er der stående morgenmadsbuffet (så længe lager haves) med økologisk brød, lækker pålæg, frugt og ost samt kaffe, juice og te. Dette varer cirka en times tid, hvorefter mødedelen af Årsmødet begynder klokken 11:00. ___ ___ ___ ___ ___
Programmet og dagsordenen for Årsmødet kan ses her.
Ændringsforslag til vedtægterne kan ses her.
Kandidatudvalgets anbefalinger af kandidataspiranter og opstillingsform kan ses her.
En virtuelfolder over kandidater til diverse tillidsposter kan ses her. Husk at det selvfølgelig er muligt at stille op til tillidsposterne på selve Årsmødet, selvom man ikke har meldt sit kandidatur i forinden.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ EFTER MØDET Efter mødet, der slutter cirka klokken 18:30, vil der være mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning. Dette kræver at man køber middagsbillet via linket her. Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00. Indre By & Christianshavns Bydelsforening, der også er toastmaster, arbejder i februar og marts måneder specifikt på forberedelserne af denne del af dagens program for at finde de(n) sjoveste og mest spiddende observatør(er) af det radikale landskab som det tager sig ud anno 2018. Aftenens særligt indbudte gæstetaler vil, som det er traditionen, være hemmelig. Under middagen uddeles Marianneprisen. Vi tager forbehold for ændringer og løbende opdateringer, som vil blive udmeldt på denne begivenhedsbeskrivelse. ___ ___ ___ ___ ___ BEMÆRKNINGER Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer) der skal behandles af Årsmødet bedes indgivet til Forretningsudvalget på mail viktor@radikalehovedstaden.dk senest 15. marts klokken 23:59 jf. vedtægterne. Politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet. Ændringsforslag til Vedtægtsændringsforslagene skal være formandskabet (formandskab@radikalehovedstaden.dk) i hånde kl. 12.00 senest dagen før Årsmødet. Hvis man ønsker at stille ændringsforslag til vedtægtsændringsforslagene på selve Årsmødet kræver det 5 forslagsstillere. Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling. Første næstformand er suppleant for formanden og økonomisk ansvarlig næstformand, jf. § 15. Forretningsudvalget kan dog ved enstemmighed vælge at konstituere sig således at anden næstformand i stedet er økonomisk ansvarlig næstformand. ___ ___ ___ ___ ___ ... VEL MØDT På vegne af Indre By & Christianshavns Bydelsforenings bestyrelse, Viktor Dylander (bydelsformand) og Rune Sixtus Glæser (bydelsnæstformand), & På vegne af Hovedstadens Radikale Vælgerforenings Forretningsudvalg, Viktor Dylander (stokredsformand), Anne Eskildsen (første næstformand med økonomisk ansvar) og Søs Haugaard (anden næstformand)
Facebook EventDel på Facebook