Indre By & Christianshavns Bydelsforening og Vælgerforeningens Forretningsudvalg byder velkommen til en Årsmøde-lørdag ud over det sædvanlige, når vi morgenen efter St. Bededag slår fløjdørene op til Grundtvigs Vartovs store konferencesal i indre by.

Vi byder velkommen som mødedeltagere med tale- og stemmeret medlemmerne i kommuneforeningerne Tårnby-Dragør (12. kreds) og Frederiksberg (10. og 12. kreds) samt bydelsforeningerne i Københavns Kommune Østerbro (1. kreds), København S (2. og 4. kreds), Indre by & Christianshavn (3. kreds), RV Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds), Brønshøj/Husum/Vanløse (7. kreds) og Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave (8. og 9. kreds).

Vi byder varmt velkommen alle øvrige medlemmer af Radikale Venstre som observatører med taleret.

Det er gratis at deltage i Årsmødet, og det er gratis at tage del i morgenmaden, forplejningen undervejs samt kaffe, te og vand.

Der opkræves et beløb for køb af billetter til spisning. I billetten inkluderes frokost og/eller festmiddag (buffet). Pris og billetter sættes til salg via et link på denne begivenhedsbeskrivelse samt i nyhedsbrevene op til Årsmødet.

___ ___ ___ ___ ___
FØR MØDET
Det hele begynder klokken 10:00, hvor sekretariatsmedarbejderne Andreas Stæhr Holm og Malthe Krarup samt bydelsbestyrelsens medlemmer står for indskrivning af Hovedstadens Radikales medlemmer og udlevering af stemmekort.

(Til årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt gælder landsforbundets vedtægter).

Efter indskrivningen er der stående morgenmadsbuffet (så længe lager haves) med økologisk brød, lækker pålæg, frugt og ost samt kaffe, juice og te.

Dette varer cirka en times tid, hvorefter mødedelen af Årsmødet begynder klokken 11:00.

___ ___ ___ ___ ___
MØDET
I forlængelse af den generelle St. Bededagsstemning fra dagen i forvejen lægger vi ud med fællessang fra Højskolesangbogen:

1. Velkomst ved bydelsforeningen, fællessang og praktiske oplysninger
2. Valg af dirigent efter indstilling fra Forretningsudvalget
3. Valg af referent og stemmetællere efter indstilling fra Forretningsudvalget

herefter fremlægger storkredsens formand, Viktor Dylander, foreningsårets politisk-organisatoriske udtalelse:

4. Formandens beretning til godkendelse af Årsmødet

dernæst - inden personvalgene - er der økonomiske og medlemsbidragsydende punkter:

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
6. Kommissoriegruppens fremlæggelse af dens arbejde med spørgsmål-svar-runde
7. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringsforslag
8. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen

hvorefter vi holder en udvidet forplejningspause med varme hveder. Dernæst skal vi have personvalg til partiorganisationen:

9. Valg af storkredsformand
10. Valg af 2 storkredsnæstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen

efterfulgt af valg af kandidater til valg:

13. Kandidatudvalgets anbefaling for opstillingsproces for pkt. 14 fremlægges
14. Opstilling af folketingskandidater i Københavns Storkreds 12 opstillingskredse (København har 9 kredse; Frederiksberg har 2 kredse; Tårnby & Dragør har 1 kreds)
15. Valg af EP-kandidat og 2 suppleanter

samt valg til medlemsbladet:

16. Valg af redaktør(er) til Radikal Dialog

og endelig runder vi af med eventuelt:

17. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
EFTER MØDET
Efter mødet, der slutter cirka klokken 18:30, vil der være mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning. Dette kræver at man køber middagsbillet via linket her på siden (linket forventes klar senest ultimo marts).

Indre By & Christianshavns Bydelsforening, der også er toastmaster, arbejder i februar og marts måneder specifikt på forberedelserne af denne del af dagens program for at finde de(n) sjoveste og mest spiddende observatør(er) af det radikale landskab som det tager sig ud anno 2018.
Aftenens særligt indbudte gæstetaler(e) vil, som det er traditionen, være hemmelig frem til middagen.

Under middagen uddeles Marianneprisen.

Festmiddagen bliver også planlagt i februar og marts måneder, og vi melder ud her i begivenhedsbeskrivelsen når vi er klar til at sælge billetter for betaling til middagen.

Vi tager forbehold for ændringer og løbende opdateringer, som vil blive udmeldt på denne begivenhedsbeskrivelse.

___ ___ ___ ___ ___
BEMÆRKNINGER
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer) der skal behandles af Årsmødet bedes indgivet til Forretningsudvalget på mail viktor@radikalehovedstaden.dk senest 15. marts klokken 23:59 jf. vedtægterne. Politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

Første næstformand er suppleant for formanden og økonomisk ansvarlig næstformand, jf. § 15. Forretningsudvalget kan dog ved enstemmighed vælge at konstituere sig således at anden næstformand i stedet er økonomisk ansvarlig næstformand.

___ ___ ___ ___ ___
... VEL MØDT
På vegne af Indre By & Christianshavns Bydelsforenings bestyrelse,
Viktor Dylander (bydelsformand) og
Rune Sixtus Glæser (bydelsnæstformand),
&
På vegne af Hovedstadens Radikale Vælgerforenings Forretningsudvalg,
Viktor Dylander (stokredsformand),
Anne Eskildsen (første næstformand med økonomisk ansvar) og Søs Haugaard (anden næstformand)


Facebook EventDel på Facebook