Bydelsforeningen København S glæder sig til at være værter når Hovedstadens Radikale Venstre indkalder til foreningsårets højdepunkt: Årsmøde 2016.

Der er morgenkaffe, indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 10:00.
Selve generalforsamlingen starter kl. 11:00.
Festmiddagen forventes at starte omkring kl. 19:00.

Dagsorden

Årsmødet starter med velkomst fra vores MF Ida Auken. I løbet af dagen vil der ligeledes være hilsener fra landsformand Svend Thorhauge og fra den radikale gruppe på Københavns Rådhus.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer og øvrige indkomne forslag
  - se de indkomne forslag til vedtægtsændringer
  - se de indkomne ændringsforslag til forslagene til vedtægtsændringer
  - se forslag til udtalelse om kampfly
 6. Fastsættelse af kontingent for Københavns kommuneforening
  - forretningsudvalget indstiller at der vedtages uændret kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 næstformænd
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
 11. Valg af kommunalpolitisk udvalg
 12. Opstilling af folketingskandidater
  - se de endelige indstillinger fra lokalforeninger og kandidatudvalg
 13. Valg af Europa-Parlamentskandidat og 2 suppleanter
 14. Valg af redaktør(er) til Radikal Dialog
 15. Eventuelt
Bemærk at:
 • Alle kontingentbetalende medlemmer i Københavns Storkreds (Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner) har stemmeret til årsmødet – men alle interesserede radikale er i det hele taget velkomne!
 • Der kan komme flere detaljer og mere materiale til dagsordenen. Det vil løbende blive offentliggjort på radikalehovedstaden.dk.
 • Alle der ønsker at opstille som folketings- eller Europa-Parlamentskandidater, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens indstilling før afstemningen.
 • Der opstilles ikke kandidater til kommunalvalget i 2017 ved årsmødet, men for Københavns vedkommende til opstillingsmøde 19. november og Frederiksberg 11. oktober. Alle kommunale kandidat-aspiranter vil dog have mulighed for at præsentere sig ved opslag på en væg til mødet.
 • Fristen for indsendelse af forslag til behandling var 15. marts, men forslag til politiske udtalelser kan stilles helt frem til mødet, jf. vedtægterne.

Frokost og årsmødemiddag

Ønsker du at bestille en lækker sandwich til frokost, skal du senest 12. april kl. 14:00 overføre 40 kr. til bankkonto 5321-0247014 med dit navn, teksten ÅM16 og evt. angivelse af hvis der er ting du ikke spiser af forskellige årsager.

Der vil være gratis te og kaffe i løbet af dagen – og til middagen og festen byder vi på drikkevarer til rimelige priser, og på quiz og gæstetaler.

Festmiddagen koster 150 kr. og leveres af Cafe Krunch, der har til huse på Amager. Betalingen foregår ligesom til frokosten, også senest 12. april kl. 14. Man kan med fordel bare overføre 190 kr. for både frokostsandwich og festmiddag.

Menu:

 • Langtidsbagt okseculotte med hvidløg
 • Ovnbagte kartofler med rosmarin
 • Timian-sauterede rodfrugter med rød pesto
 • Salat med hvedekerner og frisk grønt
 • Grøn salat med rugbrøds-croutons
 • Hummus
 • Hjemmebagt brød
 • Dagens kage med frisk frugt

Kontakt evt. bydelsformand Signe Mie Jensen, signemie@gmail.com, hvis du har spørgsmål omkring maden.

Vi ses til årsmødet!