Foreningsårets højdepunkt i Hovedstadens Radikale Venstre finder i år sted i det trendy Nordvestkvarter hvor den lokale bydelsforening er vært ved Årsmødet 2017.

Der er morgenkaffe, indskrivning og udlevering af stemmesedler fra kl. 10:00.
Selve generalforsamlingen starter kl. 11:00.
Festmiddagen forventes at starte omkring kl. 19:00.

Dagsorden

Årsmødet indledes med velkomst af vores MF Ida Auken.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer og øvrige indkomne forslag
  - forslag til vedtægtsændringer
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer i Københavns Kommune
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 næstformænd
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
 11. Behandling af politiske programmer til kommunalvalget i København:
  - Downlad forslag til valgprogram (fokuseret program til kampagnebrug)
  + ændringsforslag til valgprogrammet
  - Download forslag til Supplerende kommunalpolitisk program 2017
  + ændringsforslag til programmet
 12. Opstilling af folketingskandidater
  - se indstillinger fra lokalforeninger og kandidatudvalg nedenfor
 13. Valg af Europa-Parlamentskandidat og 2 suppleanter
 14. Valg af redaktør(er) til Radikal Dialog
 15. Eventuelt

Bemærk at:

 • Alle kontingentbetalende medlemmer i Københavns Storkreds (Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner) har stemmeret til årsmødet – men alle interesserede radikale er i det hele taget velkomne!
 • Ændringsforslag til ændringsforslagene under pkt. 5 (vedtægtsændringer) eller til valgprogrammerne (pkt. 11) skal sendes til formanden senest kl. 12 dagen før årsmødet (28. april). Der kan dog foreslås ændringer til valgprogrammerne på selve mødedagen, men de skal i givet fald indleveres skriftligt med minimum 5 forslagsstilleres underskrift.
 • Der kan komme flere detaljer og mere materiale til dagsordenen. Det vil løbende blive offentliggjort på radikalehovedstaden.dk.
 • Alle der ønsker at opstille som folketings- eller Europa-Parlamentskandidater, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens indstilling før afstemningen.

Vi afslutter som vanligt årsmødet med festmiddag og fest! Årsmødets vært, bydelsforeningen for Nørrebro og Bispebjerg, har arrangeret at man kan bestille frokost, årsmødemiddag – og sågar et fri-bar-armbånd – på forhånd.

Vi ses til årsmødet!

Bo Nissen Knudsen, formand
Felix Døssing, næstformand
Viktor Dylander, næstformand

Opstilling af folketingskandidater

Kandidatudvalget indstiller at der foretages opstilling til kredsene én for én i rækkefølge efter det samlede antal radikale stemmer ved folketingsvalget i 2015.

 • Østerbrokredsen (5082 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Mette Annelie Rasmussen
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Mette Annelie Rasmussen
 • Nørrebrokredsen (5065 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Samira Nawa Amini
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Samira Nawa Amini
 • Falkonerkredsen (4140 stemmer)
  – Kommuneforeningen indstiller Lone Loklindt
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Lone Loklindt
 • Indre By kredsen (4044 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Mia Nyegaard
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Mia Nyegaard
 • Vesterbrokredsen (3834 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Ida Auken
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Ida Auken
 • Brønshøjkredsen (3369 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Jesper Abildgaard
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Jesper Abildgaard
 • Sundbyvesterkredsen (3340 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Jeppe Rohde Fransson
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Jeppe Rohde Fransson
 • Slotskredsen (3049 stemmer)
  – Kommuneforeningen indstiller Karsten Lauritsen
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Karsten Lauritsen
 • Sundbyøsterkredsen (2691 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Casper Karup Hedegaard
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Casper Karup Hedegaard
 • Valbykredsen (2346 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Rune Scharff Andreasen
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Rune Scharff Andreasen
 • Bispebjergkredsen (2205 stemmer)
  – Bydelsforeningen indstiller Lartey Lawson
  – Et flertal i kandidatudvalget indstiller Lartey Lawson
 • Tårnbykredsen (1413 stemmer)
  – Kommuneforeningen indstiller Christian Scharling
  – Et enigt kandidatudvalg indstiller Christian Scharling

Et enigt kandidatudvalg finder desuden Abbas Razvi egnet som folketingskandidat.

Et enigt kandidatudvalg indstiller at årsmødet efter opstillingen i de 12 kredse vælger tre indbyrdes prioriterede topkandidater.


Facebook EventDel på Facebook