Der indkaldes til åbent storkredsbestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre mandag den 27. januar, kl. 19-21 i Kompagnistræde 22, 1208 København K. Mødet er åbent for alle radikale medlemmer. (Tidligere har der været skrevet om et SB-møde 16. januar med Jens Rohde – dette møde er rykket til 12. marts).


Dagsorden

1: Godkendelse af dagsorden.

2: Valg af dirigent og referent.

3: Valg af medlem til Radikale Venstres Dialogforum for Kunst og Kultur. Alle medlemmer af RV i Københavns Storkreds kan stille op. Læs mere om dialogforaene her: https://www.radikale.dk/content/om-dialogfora-0

4: Diskussion om Radikale Venstres fremtidige beskæftigelsespolitik. Vi får besøg af Radikale Venstres beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, som vil indlede med et oplæg om sine tanker i forhold til, hvad der fungerer godt og mindre godt i dagens beskæftigelsessystem. Herefter vil Samira skitsere nogle dilemmaer indenfor beskæftigelsespolitikken, som storkredsbestyrelsen skal diskutere og komme med input til. Inputtene tages med videre i arbejdet for at udforme Radikale Venstres fremtidige beskæftigelsespolitik. Alle input er velkomne.

5: Eventuelt.


Kommende møder:

20. februar, kl. 19-21: SB-møde med Ida Auken om klimapolitik.

12. marts, kl. 19-21: SB-møde med Jens Rohde om EU-politik.

Facebook EventDel på Facebook