Velkommen til den officielle begivenhed for Årsmødet i Hovedstadens Radikale Venstre 2019.

Værterne i Tårnby-Dragør glæder sig til at byde velkommen på Langhøigaard i St. Magleby, Dragør. Langhøigaard kendes også af nogle hovedstadsradikale som "Elses lade".

Datoen er lørdag den 8. juni 2019.

Sted: Langhøigaard, Møllegade 8, St. Magleby DK-2791 Dragør.

PROGRAM*
Kl.: 10.00: Indskrivning begynder.
Kl.: 11.00: Årsmødet begynder.
Dagsordenen indeholder mindst disse punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
7. Valg af formand

Midt på dagen er der frokost.**

8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
11. Opstilling af folketingskandidater
12. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
13. Valg af storkredsforeningens redaktør til medlemsbladet Radikal Dialog
14. Eventuelt

EFTER MØDET
Efter Årsmødet åbner festmiddagen.

Dette er en rig tradition ved Årsmøderne i Hovedstadens Radikale Venstre.

Her vil der være mulighed for at deltage i en udvidet festmiddag med underholdning.**

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af Årsmødet skal være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3.

Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

SPØRGSMÅL/KOMMENTARER TIL ÅRSMØDET:
Politisk: Søs Haugaard, soes@radikalehovedstaden.dk.
Organisatorisk: Viktor Dylander, dylanderv@gmail.com.
Tårnby-Dragør: Troels Arvin, troels@arvin.dk

*Der tages forbehold for ændringer i de dele af den udvidede dagsorden, som ikke er vedtægtsbestemte.
**Frokost kræver at man køber frokostbillet online (link følger).
Den forventede pris for frokost under Årsmødet: 50-80 kroner.
Festmiddag kræver at man køber middagsbillet online (link følger).
Den forventede pris for festmiddag: 200 kroner.


Facebook EventDel på Facebook