Kalder alle radikale medlemmer i Københavns Storkreds! Du inviteres hermed til Årsmødet 2019.
Du tænkte måske at du havde fået dækket dit radikale behov med 2 valg(fester), men hvorfor nøjes når vi kan få en tredje med. De organisatoriske forpligtelser skal jo også passes.

I år foregår Årsmødet 19' på Sydamager, nærmere bestemt på Langhøjgaard i Store Magleby.

Tid: Lørdag den 8. juni klokken 10.

Adresse: Møllegade 8, 2791 Dragør (Praktisk tip: Gården har toppede brosten, så lad de høje hæle blive hjemme).

PROGRAM
Kl.: 10.00: Indskrivning begynder. Der vil være gratis morgenmad.
Kl.: 11.00: Årsmødet begynder.
Foreløbig dagsordenen indeholder disse punkter*:

1. Velkomst og fællessang
2. Åbningstale
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent og stemmetællere
5. Formandens beretning til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Uddeling af Marianneprisen ved Anne Eskildsen (Mariannemodtager 2018)

Kl.: 13.00: Frokost** - bestil dine madbilletter til frokost her. Der er ikke cafeer eller madsalgssteder i umiddelbar nærhed.
Kl. 13:30 Indlæg om lokalområdets historie.
Kl. 14:00: Dagsordenen genoptages:

11. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen
12. Forelæggelse af det reviderede regnskab
13. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
14. Kandidatudvalgets anbefaling om opstillingsproces for pkt. 14 (internt), opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater fremlægges
15. Beslutning om Kandidatudvalgets anbefaling
16. Opstilling af folketingskandidater
17. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
18. Valg af storkredsforeningens redaktør til medlemsbladet Radikal Dialog
19. Eventuelt

EFTER MØDET

Inden festmiddagen: Gå en tur eller tag et slag petanque eller crocket.
Kl. 19:30: Festmiddag, bl.a. med eftertragtet helstegt lam fra Saltholm**. Få din billet til festmiddagen her.
Kl. 20:30: Festtale.
Kl. 21:00: Dessert fra en stolt lokal isleverandør.
Kl. 22:00: Musik og bar.

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN
Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af Årsmødet skulle være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3 jf. vedtægterne.

Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet.

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling.

TILMELDING
Tilmelding til selve Årsmødet 19' er ikke nødvendigt, da mødet er åbent for alle radikale medlemmer i landet. Dog er det kun medlemmer af Hovedstadens Radikale Venstre, som har betalt forefaldende kontingent, som kan stemme.

Ønsker du frokost eller at tage del i festmiddagen er det nødvendigt at købe madbillet inden. Dette gøres her. Der er ikke cafeer eller andre madsalgssteder i umiddelbar nærhed. Af praktiske årsager er deadline for madbestilling tirsdag d. 28/5 kl. 20.00.

TRANSPORT
Bus 350S går næsten til døren. Bemærk dog, at nogle 350S-busser ikke kører hele vejen til Dragør, så tjek rejseplanen. Hvis du ikke tager bus eller cykler: Biler kan parkeres på et markareal med indkørsel fra Søndre Kinkelgade.

               SPØRGSMÅL/KOMMENTARER TIL ÅRSMØDET:
Politisk: Søs Haugaard, soes@radikalehovedstaden.dk.
Organisatorisk: Sekretariat, sekretariat@radikalehovedstaden.dk.
Tårnby-Dragør: Troels Arvin, troels@arvin.dk

*Der tages forbehold for ændringer i de dele af den udvidede dagsorden, som ikke er vedtægtsbestemte.
**Frokost kræver at man køber frokostbillet online (Link).
Prisen for frokost (Sandwich + 1 stk. frugt) under Årsmødet: 55 kroner.
Festmiddag kræver at man køber middagsbillet online (Link).
Prisen for festmiddag: 200 kroner.

Facebook EventDel på Facebook