Clara Halvorsen

  • Folketingskandidat i Indre By-kredsen
  • Medlem af Hovedbestyrelsen

Om Clara Halvorsen

Jeg er 30 år, bor på Vesterbro og er uddannet fra Københavns Universitet. Til daglig arbejder jeg som chefkonsulent med global udvikling og bæredygtighed og netop det grønne og det globale har været drivkraften i mit politiske virke, min uddannelse og mit arbejde. Privat er jeg vild med lange løbeture, crossfit, foreningslivet og at bruge tid med mine venner og familie. Jeg elsker København, og derfor kæmper jeg for, at vi igen prioriterer vores hovedstad politisk. Jeg har været politisk aktiv i mange år og stiller op til Folketinget, fordi jeg tror på, at hvis man vil gøre en forskel, er man nødt til at stille sig til rådighed og kæmpe for at skabe forandring i stedet for blot at se til.

Mærkesager

LØSE TRIVSELSKRISEN
Vi skal ligestille psykiske og fysiske sygdomme. Samtidig er vi nødt til at løse den trivselskrise, som børn og
unge står overfor. Det gør vi ved at prioritere psykiatrien og sikre flere psykologer. Lige nu er det for svært at få en henvisning til en psykolog, og ventetiden er alt for lang. Det kræver en gennemgribende reform af hele området.

INVESTERE I UDDANNELSE
Vores optagelsessystem på de videregående uddannelser giver ikke nok muligheder for, at flere unge kan læse den uddannelse, de gerne vil. Derfor skal vi optage endnu flere på kvote 2. Samtidig skal flere have mulighed for at tage en uddannelse i København, hvor der er gode studiemiljøer, flere studiejobs ,og hvor mange drømmer om at læse. Derfor skal vi stoppe med at lukke studiepladser i København.

SKABE ET STÆRKT, GRØNT OG BÆREDYGTIGT KØBENHAVN
At skabe udvikling i hele landet står ikke i modsætning til, at vi igen prioriterer vores hovedstad. Vi skal investere i infrastruktur – særligt billigere offentlig transport, flere ladestandere til elbiler og bedre cykelstier. Og vi skal generelt arbejde på, at København bliver et grønt, bæredygtigt fyrtårn, som hele verden kan inspireres af.

SIKRE LIGESTILLING
Vi skal sikre en ligelig fordeling af mænd og kvinder i offentlige bestyrelser. Og vi skal have et barselssystem, hvor begge forældre har lige muligheder for at være sammen med barnet. Her er det ikke
nok at de har ret til lige meget frihed, hvis ikke betalingen følger med. Ved de næste offentlige overenskomstforhandlinger, skal vi sikre at begge forældre kan få løn under barsel. Til slut skal vi fortsætte kampen for at sikre lige løn til mænd og kvinder.

Kontakt Clara Halvorsen

14 + 7 =