En by med børn
En by med fremtid


550 FLERE PÆDAGOGER I KØBENHAVN

En god start på tilværelsen er den bedste gave, vi kan give vores børn. En god start sikres blandt andet, hvis der er ordentlige normeringer i daginstitutionerne. Det styrker børnenes muligheder, og det skaber bedre arbejdsvilkår for pædagogerne. Derfor vil Radikale Venstre styrke byens dagtilbud med 550 flere pædagoger i København.

Alle børn fortjener de bedste rammer at vokse op i. Rammer, der giver plads til tryghed, nærvær og omsorg. Men vores børn skal ikke kun vokse op. De skal også vokse. Vokse og blive livsduelige og glade, så vores børn kan skabe et godt liv for sig selv – og for hinanden. Det er dog ikke noget børn, bare kan læres. Det er noget, vores børn udvikler i dagligdag og leg med andre børn – og betydningsfulde voksne. Derfor vil Radikale Venstre gradvist styrke de københavnske daginstitutioner med 550 flere pædagoger.

Pædagoger, der har tid til at se det enkelte barn, og normeringer, der giver plads til tryghed, nærvær og omsorg, er afgørende for vores børns udvikling. Hver gang vi giver et barn en god opvækst, styrker vi barnets muligheder i livet. Og gør København lidt større. For en by med børn er en by med fremtid.

Gør København større med 550 flere pædagoger
#550 #gørKBHstørre


”København skal være et godt sted at vokse op. Men vores børn skal ikke kun vokse op. De skal også vokse. Vokse og blive livsduelige og glade, så vores børn kan skabe et godt liv for sig selv – og for hinanden. Men det er ikke noget børn, bare kan læres. Det er noget, vores børn udvikler i dagligdag og leg med andre børn – og betydningsfulde voksne. Derfor vil jeg styrke vores dagtilbud med 550 flere pædagoger i København.”

Mia Nyegaard (Beskæftigelses- & Integrationsborgmester samt spidskandidat for Radikale Venstre i København)


For at få budskabet ud om 550 flere pædagoger til de mindste Københavnere, har vi lavet en masse badges med “550”. Badgesne er uden parti-logo, da man ikke behøves at være radikal for, at støtte op om at de yngste Københavnere skal have de bedst mulige rammer. Hvis du ønsker at støtte kampen for flere pædagoger til København med et sådan badge, er du velkommen til at kontakte vores kandidater eller vores sekretariat (sekretariat@radikalehovedstaden.dk). Badgesne koster ikke noget og er ment til at skabe synlighed om behovet for 550 flere pædagoger til København.

Det koster ca. 25 kr. pr. barn om dagen at få 550 flere pædagoger. Har du 25 kr. i overskud til at sikre at de mindste Københavnere får omsorg, nærvær og tryghed er du velkommen til at støtte kampagnen ved at Mobilepaye med teksten “550” til 5056 1848. Tusind tak for dit bidrag.

Støt kampagnen med 25 kr.
Mobilepay med teksten “550” til 5056 1848