Indkaldelse til opstillingsmøde for Kommunalvalget 2021 for Radikale Venstre i Københavns Kommune

Kære medlem af Radikale Venstre i Københavns Kommune,

Du indkaldes hermed til opstillingsmøde i Radikale Venstre lørdag d. 14. november 2020 kl. 09.30. På opstillingsmødet skal der vælges spidskandidater og kandidater til kommunalvalget 2021 samt vedtages det kommunalpolitiske valgprogram.
Vi har valgt af afholde mødet decentralt i stedet for det sædvanlige opstillingsmøde. Det har vi valgt at gøre for at mindske smitterisikoen. Dog har vi valgt, at vi ikke vil holde det udelukkende digitalt for at sikre medlemsdemokratiet og beskytte de vigtige afstemninger i forbindelse med opstilling af kommunalvalgskandidater. Det kan vi ikke gøre digitalt.

Det praktiske:
Opstillingsmødet afholdes decentralt på grund af corona.
Dirigenter, kandidater, sekretariat og formandskab samt stemmetællerformanden befinder sig i partilokalerne på Kompagnistræde 22, hvorfra der er videolink til syv andre hubs: RUK (i VU’s lokaler) og et i hver af de seks bydelsforeninger.

Tidsfrister for tilmelding:
• Med frokost: tirsdag d. 10. november kl. 12.00
• Uden frokost: fredag d. 13. november kl. 12.00

Der vil være ordstyrere (dirigenternes forlængede arm) og stemmetællere på samtlige hubs og det vil være muligt for alle deltagere at tale til hele mødet fra den hub, hvor de befinder sig. Afstemningerne vil foregå skriftligt på stedet. Både ordstyrere og stemmetællere bliver valgt på de respektive hubs efter forslag fra bydelsforeningerne.

Det bliver således mere omstændigt end, vi kender det, men vi er sikre på at det nok skal lykkes.

På alle otte lokationer gælder følgende under de skærpede coronarestriktioner:
• Der er en stol til hver deltager med mindst en meter fra midten af hver stol til midten af den næste. Stolene skal blive i den formation under hele mødet.
• Deltagerne sidder som udgangspunkt ned under hele mødet.
• Alle bærer mundmind og der er opstillet rigeligt med håndsprit i lokalet.
• Al servering af vand, kaffe, sandwich eller andet er portionsanrettet.
• Deltagerne medbringer egne skriveredskaber.
• Pauser afvikles med afstand og gerne udendørs.
• Der luftes ud.
• Ordstyrere og bydelsbestyrelser påser, at deltagerne ikke forglemmer sig og f.eks. stimler sammen i pauserne.
• Det indskærpes, at medlemmer med coronasymptomer eller som kan formodes at være blevet smittet ikke må deltage i mødet.

På grund af corona og et maks antal på 50 personer ved hver lokation er det nødvendigt at tilmelde dig mødet inden. Du skal tilmelde dig den hub i den bydel du selv bor i. Hvis der bliver fyldt op et sted, så sørger vi for, at du kan deltage ved en anden lokation.

Du tilmelder dig opstillingsmødet gennem dette LINK.
Adresser for de otte lokationer:
• Brønshøj/Husum/Vanløse – Café Oasen – Frode Jakobsens Pl 4
• Indre By/Christianshavn – Christianshavns Beboerhus: Dronningensgade 34
• København S – Kvarterhuset Jemtelandsgade 3: Glassalen
• Nørrebro-Bispebjerg – Biblioteket – Rentemestervej 76
• Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave – Vesterbro Bibliotek og kulturhus: Mødelokale Liva (2. sal)
• Østerbro – Østerbrohuset – Århusgade 103
• RUK – Nørre Voldgade 82, 3 1358 København K (VU’s lokaler)
• Kandidataspirant/dirigent – Kompagnistræde 22

Du finder forslaget samt ændringsforslag til kommunalpolitisk valgprogram her.

Ændringsforslag til kommunalpolitisk valgprogram skal være sendt til formandskab@radikalehovedstaden.dk senest torsdag d. 12. november kl. 12.00. Det kommunalpolitiske program og alledere indkomne ændringsforlsag findes her.

Ændringsforslag til ændringsforlsag kan indsendes til formandskabet til lørdag d. 14/11 kl. 09.00. Efterfølgende ændringsforslag eller ændringsforslag til ændringsforslag kræver 25 stemmeberettigede stillere.

Kandidatpræsentationer finder du her. Kandidataspiranter uden en anbefaling fra kandidatudvalget eller en bydelsforening skal have mindst 25 stillere blandt de københavnske stemmeberettigede partimedlemmer jf. vedtægterne (her). For at deltage som kandidataspirant fra K22, skal stillerne være fundet og oplyst til formandskabet inden lørdag d. 14/11.

Dagsorden:
Kl. 09.30: Indskrivning i respektive hubs
Pkt. 1 Kl. 10.00: Velkommen v. formand Søs Haugaard
Pkt. 2 Kl. 10.05: Valg af dirigenter og stemmetællere (både formanden på K22 og dem ude i hubsne)
Pkt. 3 Kl. 10.10: Præsentation af det kommunalpolitiske program og arbejdet bag v. en fra udvalget
Pkt. 4 Kl. 10.35: Debat om det kommunalpolitiske program
Pkt. 5 Kl. 11.30: Afstemninger vedr. ændringer og vedtagelse af kommunalpolitisk program
Pkt. 6 Kl. 11.45: Præsentation af kandidatudvalgets arbejde ved Søs Haugaard
Pkt. 7 Kl. 11.50: Spidskandidatspræsentationer med mulighed for spørgsmål
Pkt. 8 Kl. 12.10 Afstemning om valg til spidskandidat
Frokost
Pkt. 9 Kl. 13. 10 Resultat af valg til spidskandidat
Pkt. 10 Kl. 13.25 Kommunalvalgskandidatpræsentation med mulighed for spørgsmål
Pkt. 11 Kl. 15.00 Afstemning om valg af kommunalvalgskandidater
Pause
Pkt. 12 Kl. 15.30 Resultat af valg af kommunalvalgskandidater
Pkt. 13 Kl. 15.35 Afslutning

De bedste hilsener,
Caroline, Andreas og Søs
Formandskabet for Hovedstadens Radikale Venstre
formandskab@radikalehovedstaden.dk