Invitation til årsmøde 2020

Kære medlem.

D. 6 juni blev det meddelt, at grænsen for antallet af personer, der lovligt kan forsamles, er sat op. Det er en meget glædelig nyhed og vi ser frem til at holde Årsmøde—ikke ganske som vi plejer, men dog, hvor vi mødes rigtigt. Det kan dog ikke blive alle på en gang, så vi holder årsmødet i det planlagte tidsrum men i forkortet form og i hold (se program for Årsmødet 2020 her).

Forretningsudvalget har i sin beslutning om, hvordan årsmødet skulle afvikles, lagt vægt på at holde årsmødet under så sikre omstændigheder som muligt med afstand og et begrænset antal personer til stede i lokalet ad gangen.

Yderligere har vi lagt vægt på at sikre det stærke medlemsdemokrati, vi har, hvor vi mødes, når vi stemmer. Det betyder, at organisatoriske poster og folketingskredse besættes på selve mødet. Hvorvidt prioriteringen af folketingskandidaterne kan finde sted på selve mødet eller ej, afhænger af hvor mange, der stiller op. Dette vides først endegyldigt 24 timer inden mødets begyndelse (se nedenfor). Om nødvendigt vil prioriteringen finde sted efter selve mødet, eventuelt i digital form, men kun for medlemmer, der er mødt frem ved årsmødet, som det også ville være tilfældet under normale omstændigheder. Vi bruger ikke urafstemninger eller afstemning ved fuldmagt i HRV.

Det, vi kommer til at undvære, er fornemmelsen af at have rigtig god tid til at snakke sammen og den dejlige fest, vi plejer at holde bagefter. Så snart det bliver muligt og forsvarligt, vil vi mødes igen til mere indgående samtale og til hyggeligt samvær.

Det anderledes format betyder også, at det er nødvendigt at tilmelde sig årsmødet på forhånd, da vi ellers ikke vil kunne sikre os, at vi har styr på, hvor mange personer, der er til stede i lokalet.

Det betyder også, at kandidaturer til alle poster og eventuelle stillere skal være meldt ind senest 24 timer inden mødets begyndelse, dvs fredag 19 juni kl 10.00.

 

Derfor skal du gøre en eller to ting, du ikke plejer at skulle gøre inden årsmøde:

Alle: Meld dig som deltager til årsmødet til sekretariat@radikalehovedstaden.dk snarest og senest mandag 15 juni kl 9.00. Skriv TILMELDING TIL ÅRSMØDET i emnefeltet og dit fulde navn og adresse i selve mailen.

Du vil hurtigt herefter få en mail tilbage med hvilket tidspunkt, du skal møde på (kl 10.00, kl 13.30 eller kl 17.00). Tiderne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet, begyndende med den tidligste tid. Det vil være en stor hjælp, hvis medlemmerne møde punktligt i forhold til den aftalte tid.

 

Hvis du stiller op til noget: Hvis du allerede har indsendt en kandidatpræsentation, som er sendt ud sammen med dette program, skal du ikke foretage dig yderligere med mindre du ønsker at trække dit kandidatur.

Hvis du ikke har gjort det, skal du melde dit kandidatur ind til sekretariat@radikalehovedstaden.dk snarest og senest fredag 19 juni kl 10.00. Skriv KANDIDATUR i emnefeltet og dit fulde navn og navnene på eventuelle stillere i selve mailen.

 

Vi håber på et godt årsmøde og glæder os til at se medlemmerne igen.

På Forretningsudvalgets vegne,

 

Søs Haugaard

Formand for Hovedstadens radikale Venstre