Jeg ser frem til 2020 på Frederiksberg Rådhus – det kan kun blive bedre end i år!

 

Af Ruben Kidde, gruppeformand for den radikale gruppe på Frederiksberg Rådhus

Det falder mig faktisk ikke naturligt at starte med sådan en sur overskrift. Slet ikke nu hvor julefreden snart indfinder sig, og hvor de sidste julegaver måske skal hentes i butikkerne på vores dejlige Frederiksberg med pynt i butiksfacaderne og skinnende julebelysning over handelsstrøgene.

Men dette år var ikke et godt år på Frederiksberg Rådhus. For 2019 endte med at blive året, hvor det kom frem, at der i årevis blev begået graverende fejl i den kommunale sagsbehandling af børnesager. Flere eksperter har rettet en sønderrivende kritik af forvaltningen. De har brugt udtryk som ”systematisk svigt”, ”grotesk” og en ”kæmpe skandale”.

Derfor ville det være helt urimeligt af mig, at skrive årets sidste nyhedsbrev, uden at understrege, hvor utilfredse og berørte vi i den radikale Rådhus-gruppe har været, efter vi blev bekendt med sagen en sen mandag aften i november. Skandalen, som du kan læse mere om her, har indtil videre fået den konsekvens, at der er indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. Samtidig har en enig kommunalbestyrelse besluttet, at alle sager i familieforvaltningen skal undersøges til bunds.

Vi radikale er stærkt optagede af der skal være en sund kultur i hele embedsværket på Rådhuset med borgmesteren som den øverste ansvarlige. Og derfor mener vi, at der ikke blot er behov for en uafhængig kulegravning af sagerne i familieforvaltningen, men vi ønsker også en ekstern undersøgelse af kulturen på beskæftigelsesområdet, som borgere før har rejst kritik af. Straks efter nytår skal vi fastlægge rammerne for kulegravningen med de andre partier på Rådhuset. Og vores tilgang er klar. Hver en sten skal vendes, og vi vil aldrig igen opleve svigt af borgerne som i 2019.

Men var der slet ikke lyspunkter i 2019?
Jo. Der var naturligvis også lyspunkter. Og hvis du havde spurgt mig i staten af november, ville jeg måske endda have sagt, at 2019 havde været et godt år. I hvert fald lykkedes det på flere områder for Radikale Venstre at skabe bedre rammer for fremtidens grønne, bæredygtige og rummelig by:

• Vi fik presset gevaldigt på for flere penge til normeringer i daginstitutionerne, og med hiv og sving lykkedes det at få afsat hele 10 mio. kr. næste år til at ansætte nye pædagoger.
• Vi fik sat flere grønne fingeraftryk på budgetaftalen for næste år – f.eks. skal der oprettes en klimafond som skal udbrede elbiler, øge biodiversitet, fremrykke målet om CO2-neutralitet til 2030 etc.
• Vi fik nye ressourcer til at markere Frederiksberg som en kulturel by og vi holdt fast i, at der stadig arbejdes for en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden over for Forum.
• Vi var med til at skabe en bæredygtig løsning for Værnedamsvej, hvor der snart bliver udviklet et spændende nyt byområde, uden at boligfortætningen stikker af.

Og så har jeg ikke nævnt de mange små og mellemstore beslutninger, som vi træffer i med- og modspil med de andre politikere under de ugentlige mandagsmøder på Rådhuset. Det hele gør en forskel, og heldigvis er alle politikere på Rådhuset oprigtigt engagerede i at skabe en bedre by.

Hvad venter i 2020?
Vi er pludselig kommet mere end halvvejs ind i valgperioden, og derfor er der en stor risiko for at 2020 bliver det sidste år, hvor det er ”let” at indgå større politiske kompromisser. Snart derefter bliver fronterne trukket op, og partierne forbereder sig på den næste valgkamp. Det er langtfra perfekt, men nok en uomgængelig omkostning ved vores demokrati, at der bliver brugt så mange kræfter på ordet ”genvalg”. Det er i hvert fald min personlige erfaring fra min fortid som rådgiver for den radikale folketingsgruppe på Christiansborg, at jo tættere vi kommer på et valg, jo sværere er det for partierne at rykke sig væk fra de typiske standpunkter.

Derfor bliver det desværre nok heller ikke inden valget, at det lykkes os partier i den grønne koalition (R, S, SF, Ø, Å) at overbevise K, V og LA om, at Frederiksberg bør have en mere grøn parkeringspolitik, og tage et opgør med de meget lave p-priser vi har sammenlignet med omegnskommunen. Men det skal naturliges ikke forhindre os i at prøve…

Til gengæld både håber og tror jeg på, at hele kommunalbestyrelsen i det kommende år kan blive enige om en delvis revision af den såkaldte kommuneplan. Det er en plan, som indeholder de overordnede rammer for byudviklingen på Frederiksberg.

Alle kommunalbestyrelsens partier er faktisk allerede blevet enige om den såkaldte Frederiksbergstrategi, som i overordnede træk fokuserer på, at Frederiksberg skal være en grøn, tryg og sund by med muligheder for alle. Men i 2020 skal de overordnede principper underbygges af mere konkrete rammer for udviklingen af byen, hvor det er om at holde tungen lige i munden for os lokalpolitikere. I den forbindelse kommer vi f.eks. til at diskutere:

• Normer for antallet af parkeringspladser
• Normer for størrelsen af opholdsarealer
• Krav til gennemsnits- og minimumsstørrelser på nye boliger
• Bæredygtige byudviklingsprincipper
• Osv. osv.

Det forestående årsskifte er indgangen til et helt nyt årti. Og for os, der er radikale af sind, giver det anledning til at tro på, at der venter lysere tider forude. I lokalpolitik på Frederiksberg bør 2020 i hvert som minimum blive langt bedre end 2019.

I min optik bliver 2020 et godt år, hvis vi lander en fremadskuende og grøn kommuneplan, får (endnu) flere ressourcer til at investere i vores børn – samtidig med at vi får et endnu tættere samarbejde med København og staten i bestræbelserne på at fjerne Bispeengbuen, hvilket er en hjertesag.

Hvis du læser med endnu, så har gjort dig til fortjent til et dybfølt ønske om en glædelig jul – og et godt nytår når du når dertil!

Med venlig hilsen
Ruben Kidde – gruppeformand

Dette indlæg er gemt under Ikke kategoriseret.