Radikale aftryk på mini-budgetaftale i København

Der er netop indgået forlig på Københavns Rådhus i den såkaldte Overførselssag om ubrugte midler fra 2018. Radikale Venstre har sikret mærkesager som et løft af det sociale område, bedre forhold for børn og unge, renere luft, mindre plastikforurening og sikring af scenekunst for de mindste.

Aftalen er indgået med Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Med aftalen sættes der blandt andet midler af til at håndtere indsatsen overfor parallelsamfund og iværksætte en række analyser af den kommende nye bydel Lynetteholmen. Radikale Venstre har fået løftet det sociale område med blandt andet flere skæve boliger, en udredning af stofscenen på Vesterbro og bedre støtte til udsatte børn. Derudover er der klare Radikale aftryk i aftalen i forhold til at få nedbragt plastikforureningen og sikre renere luft, afværge besparelser på vuggestueområdet, sætte fokus på trivslen i udskolingen og sikre at børneteateret Anemonen kan fortsætte.

Socialborgmester Mia Nyegaard udtaler:

Socialområdet er økonomisk presset, og derfor er jeg tilfreds med, at vi i Overførselssagen fandt midler til at lappe nogle af de mest kritiske huller på området og blandt andet finder finansiering til 24 nye skæve boliger, så nogle af byens mest udsatte kan få tag over hovedet. Midlerne løser dog langt fra alle de sociale udfordringer og jeg er derfor glad for, at vi har aftalt, at vi til budgetforhandlingerne ser nærmere på, hvordan København fremadrettet håndterer de mange underretninger om udsatte børn, både i forhold til det forebyggende arbejde og når børn skal anbringes”.

Gruppeformand og teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen udtaler:

Jeg glæder mig både på Radikale Venstres og byens vegne over, at vi med denne aftale tager hul på udfordringen med plastikforurening. Vi har noget af verdens reneste drikkevand, og derfor bør det være helt unødvendigt at købe forurenende engangs-plastikflasker med vand. Nu sætter vi flere drikkeposter op i byen og giver københavnere og turister muligheden for at fravælge plastik. Samtidig fortsætter vi indsatsen for at sikre en renere luft ved at få stoppet partikelforureningen fra de mange krydstogtsskibe i havnen og sætter et analysearbejde om roadpricing i gang.

Budget-, børne- og ungeordfører Tommy Petersen udtaler:

Jeg er enormt glad for, at vi fik stoppet en stor besparelse på vuggestueområdet på 13 mio., kr. som giver tiltrængt støtte til vores allermindste og som bidrager til Radikale Venstres mål om 550 ekstra pædagoger i byen. Derudover fik Radikale Venstre sikret øget fokus på trivslen hos de større børn i skolen, hvor vi nu afsætter midler til, at alle elever i 7.-9. klasse kan blive undervist i digital dannelse og adfærd på nettet. Dermed bliver de unge bedre rustet til at bevare et positivt selvbillede og til ikke at medvirke til digital mobning og udbredelse af hævnporno.

Beskæftigelses- integrations- og kulturordfører Christopher Røhl Andersen udtaler:

Det er en stor glæde, at vi får reddet børneteateret Anemonen på målstregen, efter at staten desværre pludselig har opgivet at ville bidrage til driften af teatret. Børneteateret i Indre By har netop annonceret et nyt egenproduceret stykke til næste sæson, og det ville være en skam, at det skulle blive tabt på gulvet, fordi de skulle dreje nøglen om i slutningen af i år.”

Medlem af Socialudvalget og sundhedsordfører Karen Melchior udtaler:

“Når der i hverdagen på plejehjemmene i København allerede kommunikeres om måltidsplaner og daglige aktiviteter via elektroniske tavler, så er det en god ide at give pårørende mulighed for at følge med i deres familiemedlemmers hverdag via en app. Desuden er det godt at have en sikker kommunikationskanal, som er mere fleksibel end f.eks. eBoks“

 

For yderligere oplysninger og kommentarer:

Socialborgmester Mia Nyegaard

Mail: borgmester@sof.kk.dk

Pressekontakt: 24 44 85 23

Mette Annelie Rasmussen

Mail: Mette_Annelie_Rasmussen@br.kk.dk

Tlf.: 26 78 67 18

Tommy Petersen

Mail: Tommy_Petersen@br.kk.dk

Tlf.: 51 29 01 31

Christopher Røhl Andersen

Mail: Christopher_Rohl_Andersen@kk.dk

Tlf.: 28 86 20 72

Karen Melchior

Mail: Karen_Melchior@kk.dk

Tlf.: 30 18 08 21