Nyt fra Regionen – Sundhedsaftalen 2019-22

af regionsmedlem for RV Annette Randløv d. 12/3-2019

Ved mødet i februar i udvalget for forebyggelse og samarbejde havde vi sundhedsaftalen mellem Region H og de 29 hovedstadskommuner til 1. godkendelse.

Umiddelbart er det en masse sider med positive ord om samarbejde, og man kan godt sidde med en fornemmelse af, at det er en masse varm luft med ord og hensigter, som ingen kan være uenig i.

Men erfaringen fra den foregående aftale, hvor man havde aftalt et utal af konkrete projekter, har vist, at det dels er helt uoverskueligt med så mange indsatsområder, dels at der ikke er nogen sanktionsmuligheder alligevel, hvis der er kommuner, der ikke byder ind, som forventet.

Derfor er aftalen denne gang, blevet til i en hel del møder, hvor man har prøvet og se hinanden dybt i øjnene og har talt sig frem til, at der er 3 indsatsområder de næste 4 år, som skal dominere:

Vores fokusområder – Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – Sammen om borgere med psykisk sygdom – Sammen om børn og unges sundhed.

Som ny har jeg været ret skeptisk til denne tilgang, fordi jeg er vant til en meget mere konkret plan, men jeg må indrømme, at når jeg taler både med embedsfolk og politikere fra begge områder, så lyder de som om, der er sket noget afgørende og folk tror faktisk på, at aftalen vil flytte ting i en positiv retning.

Rigtigt meget af det her skal løftes i kommunerne, men regionen har også nogle områder, som de har direkte indflydelse på.

Det mest konkrete lige nu er indsatsen mod rygning, som vi ved er noget af det væsentligste for at bevare unge menneskers helbred. I regionen vil vi påtale det på alle gymnasier og erhvervsskoler, vi er repræsenterede på med henblik på at indføre rygeforbud. Vi har meldt os ind i initiativet ”røgfri fremtid”, som alle regioner og kommuner i landet nu er tilsluttet, og hvor vi vil forsøge, at sætte emnet på dagsorden i forhold til strukturel forebyggelse. Ved at påvirke diverse ungdomsarrangementer, festivaller m.fl. til at udelukke tobaksindustrien i, at opsætte boder med lækre cigaretdamer f.eks, der lokker unge ud i at starte eller genoptage rygning.

Vi har et projekt på hospitalerne, hvor personalet uddannes i en superkort motiverende samtale om at stoppe med at ryge og videreformidler plads på det kommunale rygestop kursus, og på hospitalerne videreføres ikke rygning, rygestopkurser for personalet ligesom vi vil forbyde kioskerne på stedet at forhandle cigaretter.

De ældre borgere med kronisk sygdom, er der allerede masser af erfaringer omkring, hvordan man lykkes med at skabe et sammenhængende og trygt forløb på tværs af sektorerne, men det skal fortsat udbredes, så alle lærer af de gode eksempler.

For de psykisk syge forestiller jeg mig, at vi i regionen kan tage initiativ til, at vores psykiatere i større grad videreuddannes i også at vide noget om misbrug og de stoffer, der indgår i dette samt at oprette formaliserede samarbejder mellem misbrugscentrene og de psykiatrisk afdelinger.

Man har god effekt af det i Region Syd og vi har også enkelte eksempler her fra regionen, men det skal være standard.

Alt i alt begynder det arbejde man laver som politiker at give mening.

Vi har også løftet indsatsen i forhold til lægedækningen i regionen med etablering af flere ydernumre, en mere smidig sagsgang, når nye læger søger om ydernumre, ligesom der er projekter med såkaldte licens- og mobil klinikker på vej.

Alt i alt indsatser, der ser ud til at bidrage betydeligt i forhold til at løse lægedækningsproblemerne.