Nyt fra Regionen – FNs verdensmål i Region H

af Stinus Lindgreen d. 26/3-2019

Noget af det første, vi Radikale fik sat på dagsordenen efter valget til Regionsrådet, var FNs 17 verdensmål. De blevet skrevet ind i vores konstitueringsaftale, og vi fik – med fuld opbakning fra alle andre partier – skudt arbejdet i gang på det første møde for godt et år siden. Nu begynder det at tage konkret form, hvilket er virkelig fantastisk at opleve. Det meste af arbejdet er forankret i Miljø- og Klimaudvalget, hvor jeg er næstformand, selv om verdensmålene naturligvis går på tværs af alle udvalg.

Vi har besluttet i Region Hovedstaden at lægge vores kræfter der, hvor vi kan rykke noget, i stedet for at sprede os for tyndt ud over for mange ting. Det betyder konkret, at vi fokusere på tre verdensmål, der skal være fundamentet for vores arbejde: Sundhed og trivsel (verdensmål 3), bæredygtige byer og lokalsamfund (verdensmål 11) og ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12). De konkrete tiltag har dog stort set alle også konsekvenser, der vil hjælpe flere af de andre verdensmål. Tingene hænger jo sammen.

Lige nu er vi i den del af processen, hvor vi skal til at prioritere. Vi sidder med et katalog af forslag, som vi kan beslutte at tage med ind i den kommende budgetproces – vi kan ikke gøre alt, så vi må kæmpe for at gøre det, vi mener er bedst. Der er mange gode tiltag, men jeg vil her blot fremhæve tre:

Klimaforandringer er fortsat den største udfordring, vi står overfor, og her må vi gøre, hvad vi kan, for at mindske vores CO2-aftryk. Det kan nogle gange kræve nogle ofre, hvor vi som politikere helt naturligt må gå foran. Vi er derfor meget glade for forslaget om at gøre medarbejder- og politikertransporten fossilfri – det handler både om at have alternativer til benzinbiler, så medarbejder kan tage cyklen eller en el-bil i stedet, men det handler i høj grad også om at nedbringe vores flytransport eller kompensere for klimabelastningen, hvis ikke det kan undgås.

Det er også vigtigt med et øget fokus på forebyggelse, for udover at det naturligvis er bedre for den enkelte borger at undgå sygdom, så vil det også hjælpe vores pressede sundhedsvæsen. En krone brugt på forebyggelse kommer mangefold igen i form af sparede udgifter til senere behandling, så det er et område, vi også har fokus på.

Endelig er vi også meget glade for forslaget om at sætte midler af til at sørge for, at vi bliver bedre til at implementere forskningsresultater på vores hospitaler. Der bliver foretaget rigtig meget god forskning, der kunne have stor betydning for patienterne. Alt for ofte ender det dog bare med en rapport eller en artikel, der havner i en skuffe uden at blive realiseret. Vi ser gerne, at man mere målrettet får implementeret disse resultater til gavn for patienterne.