Nyt fra Regionen – Ny direktør og opgradering af Sundhedsplatformen

af Karin Friis Bach, gruppeformand for Radikale Venstre i Region Hovedstaden d. 17/2-2019

I Region Hovedstaden har vi haft årets først regionsrådsmøde. Det blev med en ny direktør for bordenden. Svend Særkjær, som afløser Hjalte Aaberg, der har siddet på posten i 6 år. For os radikale er det en forandring, som vi tænker kan bringe spændende nyt med sig. Svend Særkjær har fået mange rosende ord med på vejen. Han er embedsmand til fingerspidserne med en fortid i både Finansministeriet og Sundhedsministeriet og senest også som regionsdirektør i Region Nordjylland. Det er nok noget nær den bedste baggrund for den stilling han nu skal beklæde i Region Hovedstaden – i hvert fald hvis man gerne vil vælge et ”sikkert kort”.  Og i vores optik har Region Hovedstaden ikkebrug for nye og eksperimenterende tiltag lige nu – men derimod for en stabil og sikker drift. Det tror vi på, at den nye direktør kan stå for. Indtil videre viser han stor lydhørhed overfor de politiske ønsker – både regeringens ønsker om overholdelse af patientrettigheder, og regionspolitikernes ønsker om at udvise nytænkning og fleksibilitet mhp. at skabe sammenhængende løsninger for patienterne på tværs af de traditionelle siloer.

Men regionen har også være gennem en anden større forandring: I den første weekend i februar blev IT-systemet på samtlige hospitaler på hele Sjælland udsat for en større opgradering. Det var to ting, der skulle ske på samme tid: dels skulle der kunne indrapporteres til en ny version af landspatientregistret og dels skulle Sundhedsplatformen opdateres til en ny version. Administrationen havde flere gange omtalt opgraderingen som et ”højrisiko projekt” og i betragtning af den megen negative omtale af Sundhedsplatformen, der allerede har præget mediebilledet gennem længere tid, var vi selvfølgelig alle skrækslagne ved tanke om, hvad der ville ske, hvis opgraderingen ikke kom til at fungere og IT-systemet kollapsede. Hvor skulle vi sende patienterne hen? (der var indgået beredskabsaftaler med hospitalerne i Skåne!) På selve natten, hvor skiftet skulle foregå lukkede IT-systemerne ned i 17 timer. I denne tid blev alle oplysninger ført manuelt. Herefter tændte man for den nye version – og det gik heldigvis godt! Et stort antal medarbejder gik herefter i gang med at indtaste alle de manuelle oplysninger, så systemet igen var ajour. Denne overgang var ikke lige problemfri alle steder – vi skylder en stor tak til det personale, som var på vagt den pågældende nat, og sørgede for at ingen patienter led skade!

Indtil videre har vi ikke hørt andet end, at IT-systemerne fungerer, som de skal. Der er enkelte nye ting i systemet, man skal vænne sig til som behandler. Den største forandring er nok for lægesekrætærerne, som skal stå for indberetningerne til det nye landspatientregister. Den gode nyhed er, at den nye version af Sundhedsplatformen nu åbner for, at der kan foretages flere forbedringer i systemet end før. Vi ser derfor i høj grad frem til, at fx problemerne med medicinmodulet bliver løst så hurtigt som muligt. Skridt for skridt går det fremad.