Nyt fra København- København må tage ansvar for fattige børn, når regeringen ikke vil

I forbindelse med, at RV på landsplan har sat fokus på Børnefattigdom, har vi på Rådhuset taget initiativ til en handlingsplan for, hvordan vi i København kan tage ansvar for vores fattige børn. Det gjorde vi ved at stille et medlemsforslag – der blev vedtaget med et bredt flertal. Og vi ser frem til at få handlingsplanen ind vi skal til budgetforhandlinger i år. Og så har vil ellers skrevet om det både til Altinget og til forskellige lokalaviser. I kan læse med nedenfor.

København må tage ansvar for fattige børn, når regeringen ikke vil

Af Mia Nyegaard, socialborgmester og Tommy Petersen, børne- og ungdomsordfører, Københavns Borgerrepræsentation (RV)

Antallet af børn i Danmark, der lever i fattigdom, er stigende. I København alene steg antallet af børn, der lever i fattigdom, fra 2016 til 2017 med 1,7% procentpoint, så 6,8% af alle børn nu lever under fattigdomsgrænsen.

Lokalt i København kan vi ikke ændre på kontanthjælpsloftet og andre forhold bestemt af folketinget. Men vi hverken kan eller vil sidde den her udvikling overhørig.

Derfor skal vi kigge på alle de muligheder, vi har, for at afhjælpe konsekvenserne for børnene. Vi må skrue op for vores kommunale arbejde for at bryde den negative sociale arv, så regeringens beslutninger for de voksne ikke rammer børnene.

Vi er derfor glade for, at et flertal i Borgerrepræsentationen netop har vedtaget at støtte vores forslag, der betyder, at vi nu påbegynder det arbejde.

Én af de store årsager til stigningen i antallet er kontanthjælpsloftet og nedjusteringen af andre ydelser. Niveauet på disse ydelser modarbejder direkte, hvad der ellers længe har syntes som værende et fælles mål på tværs af partier: at bryde den negative sociale arv, hvor dine forældres situation bestemmer dine livsbetingelser.

Det er veldokumenteret, hvordan forældrenes livssituation negativt kan påvirke børnenes muligheder i livet og skabe en cirkel af arbejdsløshed og fastholdelse i lavindkomstgruppen. Undersøgelser viser derudover også, at børn, der vokser op i fattige familier, med stor sandsynlighed vil få sociale udfordringer senere i livet.

Det handler selvfølgelig om at få forældrene væk fra kontanthjælp og i arbejde, uddannelse eller førtidspension!

Men for os er det lige så vigtigt, at vi får set på sociale normeringer i daginstitutionerne, flere lærere i skolerne, fritagelse fra betaling for deltagelse i kommunale aktiviteter og meget mere.

Vi sætter derfor nu gang i et større arbejde, der kan give et samlet overblik over alle de tiltag på kommunalt niveau, der kan reducere børnefattigdommen og modvirke konsekvenserne af regeringens politik.

København viser på den måde vejen.