Nyt fra Regionen – Sundhedsreformen fylder meget…

af Karin Friis Bach d. 11. jan. 2019

Sundhedsreformen – altså den, som vi alle venter på – fylder rigtig meget i det regionalpolitiske arbejde i denne tid. Vi arbejder selvfølgelig videre med de ting, vi skal. Men ingen ved rigtig, om det kan betale sig? Lars Løkke har både ved Folketingets åbning og i sin nytårstale gjort det klart, at han vil have mere ”sammenhæng i sundhed”. Han vil etablere 21 sundhedsfællesskaber, der skal bygges op om de 21 akutsygehuse, der er i landet. I disse fællesskaber, skal sygehuset samarbejde med de omkringliggende kommuner og praktiserende læger, og have både fælles økonomi og ledelse. Samtidig kommer der til at være en ”central styring” af regionens øvrige opgaver. Hvem og hvordan disse nye organer skal styres og hvordan økonomien skal omfordeles er endnu uvist. Måske mere faglig ledelse? Måske såkaldt professionelle bestyrelsesmedlemmer? Og måske med kommunal- og landspolitiske repræsentation? Men det ligger nok ret fast, at Løkke vil foreslå, at regionsrådspolitikerne skal fjernes. Altså at de i alt 205 regionsrådspolitikere afskaffes.

Det er Radikale Venstre principielt imod. Vi mener, at så stor en velfærdsopgave som driften af sygehuse, psykiatri og almen praksis bør være forankret demokratisk. Med lokalt valgte politikere, der kan stilles til ansvar for deres beslutninger hvert 4. år. Vi mener sagtens, at man kan styrke det sundhedsmæssige samarbejde mellem primær og sekundærsektoren inden for de eksisterende rammer. Faktisk er vi godt i gang med dette allerede! Der skyder hele tiden nye, spændende samarbejdsprojekter op, som har fokus på at lette overgangene ved indlæggelse og udskrivelse fra sygehus. Kort sagt: patienterne har ikke brug for, at der nu skal bruges en masse ressourcer på, at skabe nye rammer. De har brug for, at vi får sundhedsvæsenet til at fungere. Og det kan lige så godt gøres med den nuværende struktur.

Det meldte Morten Østergaard tydeligt ud mellem jul og nytår, hvor han også var i ”praktik” i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Se det radikale udspil her: https://www.radikale.dk/content/tryg-og-sammenh%C3%A6ngende-sundhed

Men hvad betyder alt denne ballade så konkret for regionenerne? Behandling og pleje af patienter fortsætter selvfølgelig som hele tiden. Men inde hos Danske Regioner sprøjter de det ene udspil ud efter det andet: et sundhedsudspil, et psykiatriudspil, et akutudspil, et svangreudspil. Alt sammen for at vise, hvad Regionerne kan. Al tiden går med det. Der bliver også holdt møder med interesseorganisationerne og bejlet til dem, for at de skal være på Danske Regioners side, når udspillet kommer. Fx har Danske Regioner pludselig meldt ud, at man ikke har noget imod at afskaffe den af lægerne forhadte 6-års regel (kravet om, at man skal have startet sin videreuddannelse til speciallæger inden for 6 år). Det har aldrig været vores kop te hos RV – så fint, at det ydre pres nu gør, at vi får reglen afskaffet! Men samtidig kan vi i pressen læse, at Sophie Hæstorp nu alligevel ikke er så sikker på, at Frederikssund Hospital skal lukke. Det har overhovedet ikke været drøftet internt i forligsgruppen om hospitalsplanen– og vi undrer os over denne pludselige kovending? Mon det skulle hænge sammen med, at Socialdemokratiet på Christiansborg har meldt ud, at de ønsker ”nærhospitaler”? Den nye hospitalsplan, som alle partier undtagen RV har sendt i høring, indeholder heller ikke ændrede planer for Frederikssund Sygehus. Men som én af politikerne sagde: Ja, der står ganske vist, at det er en 5-årsplan, men vi kan jo altid ændre fra år til år. Og samtidig har alle øvrige partier i rød blok ændret holdning til de mindre akutklinikker: Der skal ikke ændres noget, som følge af, at vi snart får store flotte nye akutmodtagelser på bl.a. Herlev hospital. Nej – patienterne skal stadig sendes til Gentofte. Det er igen en kovending i forhold til den hidtidige plan og stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Uden at vi kan få en rigtig forklaring.

Alt i alt: det bliver skønt, når vi kommer til at kende indholdet af sundhedsreformen, så vi ved, hvad vi taler om – OG når det snarlige folketingsvalg er overstået. Hvis rød blok vinder – hvad vi jo gør! – kan vi ude i regionerne forhåbentlig få lov til at komme tilbage til en fornuftig gænge igen i det politiske arbejde!