Nyt fra København – Nye øer løser ikke de aktuelle udfordringer

Af Mia Nyegaard, Socialborgmester og Mette Annelie Rasmussen, gruppeformand og Teknik- og miljøordfører

Godt nytår! Regeringen lagde hårdt ud i valgkampsåret med milde gaver til hovedstadsområdet. Vi fulgte derfor nysgerrigt med, da planerne om ni nye, kunstige øer ud for Avedøre Holme blev præsenteret i sidste uge. Øerne skal være et nyt erhvervs- og industriområde og lægge jord til 12.000 arbejdspladser. Det er meget positivt, at der kommer bedre muligheder for erhverv omkring hovedstaden. Det styrker hele regionen i forhold til at tiltrække virksomheder, investeringer og kvalificeret arbejdskraft, og det giver også muligheder for at styrke Københavns position som førende indenfor bæredygtighed og grøn omstilling.

Vi glædes altid over mod og store visioner, men der er også mange spørgsmål, der skal besvares, inden nysgerrigheden måske kan ændres til fuldtonet begejstring. Ikke mindst hvordan den øgede trafik til og fra området skal lade sig gøre uden at skabe endnu flere trafikpropper og endnu mere luftforurening i og rundt om København?

Med regeringens initiativer om Lynetteholmen og nu Holmene ved Avedøre er det som, der kun er fokus på dem, der skal bo i København i 2040. Men der er stærkt behov for visioner for København nu. Og der er især brug for at sikre, at udbygningen af København kan ske uden at komme de nuværende beboere til last med mere trængsel, mere luftforurening, mere larm og støj.

Derfor er der mere end nogensinde brug for miljøzoner og roadpricing, så København ikke sander til i biltrafik og luftforurening. Den del lader der desværre ikke til at være opmærksomhed på i den nuværende regering. Der var godt nok tilløb fra Miljøministerens side ift. at stramme miljøzonerne, men indtil videre er det blevet ved snakken. Så vi trækker igen i arbejdstøjet og må vi finde løsningerne på Københavns Rådhus, indtil vi forhåbentlig får mere medvind fra en ny regering og en ny retning for både byen og landet.

Store visioner for fremtiden behøver jo ikke at betyde, at man glemmer at finde løsninger for alle os, der bor i og besøger København i dag.