Radikale i enegang om akutklinikker

af Karin Friis Bach, d. 24/11 – 2018

De seneste uger har pressen skrevet en del om akutklinikkerne i Gentofte, Glostrup og Amager. Det skyldes, at vi i Region Hovedstaden har skullet tage stilling til, hvordan disse mindre akutklinikker skal bruges i fremtiden. Vi stemte om sagen i tirsdags i Regionsrådet – og til vores store overraskelse var Radikale Venstre de eneste, der ønskede at følge administrationens indstilling om en ny måde at bruge akutklinikkerne på. Nemlig den måde, som Sundhedsstyrelsen anbefaler som den fagligt mest sikre. Alle andre partier ønskede status quo. At alting skal være som det hele tiden har været, trods det at udviklingen ellers går stærkt i forhold til de sundhedsteknologiske muligheder.

Grunden til, at emnet er taget op er dels, at Regionens hospitalsplan, som vi hidtil har arbejdet efter, udløber i 2020, og at vi derfor har brug for at lave en ny. Vi har aftalt, at den nye hospitalsplan skal dække perioden 2020-2025, og at vi vil sende et forslag i offentlig høring i december 2018  mhp endelig vedtagelse i efteråret 2019. Men en anden årsag til, at det er nødvendigt for politikerne at forholde sig til akutområdet, er også, at der lige nu bliver planlagt og bygget store nye, moderne akutmodtagelser på de fire akuthospitaler i Regionen (Hillerød, Bispebjerg, Herlev og Hvidovre). Herlev byggeriet står allerede færdigt i 2020.

Akuthospitalerne er de ”store” hospitaler med et stort udbud af forskellige speciallæger tilgængelig døgnet rundt og med mulighed for operationer og intensiv behandling 24/7. Det giver en stor sikkerhed med denne back-up, når der kommer akut syge eller skadede patienter ind, hvor man ikke altid fra starten ved, hvad der skal ske. Derfor er det en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at de akut syge patienter, som måske kunne få bruge for denne lægefaglige hjælp, og som evt. behøver indlæggelse, ALTID sendes til de store akutmodtagelser.

Det giver god mening i vores ører, og det kommer også til at ske på Hillerød og Bispebjerg hospital. Men når det gælder Herlev og Hvidovre hospital, er der nu et flertal, der holder fast i, at vi fortsat skal sende rigtig syge akutpatienter med behov for indlæggelse til de mindre klinikker på Amager, Glostrup og Gentofte hospital. Overlægerne på Herlev mener, at det vil koste liv!

Argumentet er, at det nuværende tilbud fungerer fint og at det samtidig giver tryghed at have et sådant tilbud i nærmilljøet. Vi er enige i, at det nuværende tilbud er fint. Men at det ikke skal være en barriere for at gøre det endnu bedre! Vi har gjort opmærksom på, at trods alle gode fagligheder, så er der med den nuværende ordning stadig akut syge mennesker, der hver dag skal flyttes fra én af de mindre akutklinikker til et stort akuthospital, fordi der er brug for yderligere hjælp. Det drejer sig om 1600 patienter/år alene fra Gentofte akutklinik til Herlev hospital.

Det er hverken trygt eller optimalt for behandlingen at sende patienterne ud på vejene. Derfor vil vi gerne have dette tal ned, og det har vi muligheden for, når de nye byggerier står færdige. Man kan nærmest sige, at det er dét, der har været meningen med dem.

Samtidig er det også vigtigt at slå fast, at en sådan omfordeling af opgaver IKKE betyder en lukning af de tre akutklinikker. Ændringen vil stadig betyde masser af aktivitet på de tre akutklinikker. Der vil ganske vist også blive flyttet sengepladser over til de nybyggede akuthospitaler (så patienterne kan komme til at ligge i spritnye énsengsstuer i stedet for gamle flersengsstuer), men samtidig rykkes der ambulante kontroller ud på de mindre sygehuse – dvs. at rigtig mange patienter kan gå til kontrolbesøg for deres kroniske lidelser i nærmiljøet.

Alt i alt ser vi store fordele for patienterne ved den foreslåede løsning – og tillader os at undre os over, at vi var de eneste, der kunne få øje på det? Vi ser nu frem til at modtage høringssvarene på det forslag til hospitalsplan, der sendes i høring.