Ida Auken havde transportministeren i samråd om ”Den Grønne Boulevard”

af MF Ida Auken d. 10/11-2018

Med den nye ø, Lynetteholmen, kommer der endnu mere trafik i København. Det er en udfordring, som vi skal have løst. Ved at grave Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard ned under jorden kan vi erstatte et trafikalt ar med en grøn boulevard. Der betyder, at bilister kommer hurtigere frem, og København bliver en grøn hovedstad i verdensklasse.

Langt om længe har regeringen med Lynetteholmen, fremsat nogle ambitiøse visioner for vores hovedstad. Jeg synes, at Lynetteholmen er et spændende projekt, og jeg er positiv over for, at der er tænkt klimatilpasning med ind. Men projektet vil have stor indvirkning på hele København, og 35.000 ekstra boliger og et lignende antal arbejdspladser vil utvivlsomt skabe mere trafik i byen.

Jeg synes, at vi med så stort et projekt skylder københavnerne at få klarhed over de trafikale konsekvenser, og jeg har derfor haft transportministeren i samråd. Desværre viste det sig, at ministeren ikke på nuværende tidspunkt havde overblik over, hvordan Lynetteholmen vil påvirke trafikken inde i byen. Det ærgrer mig, for jeg havde gerne set, at vi allerede nu får fremtidssikret Lynetteholmen og løst de trafikale problemer.

Enhver der har set Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard i myldretiden kan se, at disse veje er overfyldte, og det er svært at forestille sig, hvordan de skulle kunne håndtere endnu mere trafik. Når vi tænker visionært med Lynetteholmen, synes jeg også, at vi kan tillade os at tænke i visionære løsninger på de trafikale problemer. En sådan løsning kunne være at grave Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard ned under jorden. Det er et stort projekt, som selvfølgelig vil kræve statslig indblanding. En nedgravning af boulevarderne vil afhjælpe trængslen og støj og samtidig give mulighed for at genåbne Ladegårds Åen og skabe grønne oaser i vores by.

Transportministeren har tidligere oplyst, at den ny havnetunnel til ca. 20 mia. kr. vil blive finansieret ved brugerbetaling. Tunnelen estimeres til at blive brugt af 31.000 personer om dagen. Til sammenligning benyttes strækningen ved boulevarderne dagligt af 75.000 biler. Nedgravningen af boulevarderne vil koste omkring det sammen som havnetunnellen, men med over dobbelt så mange trafikanter på boulevarderne burde det med andre ord være muligt at lave en lignende finansieringskonstruktion.

Vi skal have tænkt hele byen med fra start, så lad os få fremtidssikret Lynetteholmen-projektet og finde en grøn løsning på den trafikale trængsel i København.