Hvad udad tabes, må vindes regionalt…

Af Søren Burcharth, formand for Regionsforeningen og 1. suppleant til Regionsrådet

De grønne transportambitioner burde være langt højere på nationalt plan. Med flere investeringer i kollektiv trafik, supercykelstier og anden bæredygtig transport. Ej heller regeringens finanslovsforslag skaber håb om investeringer, der rækker frem mod renere luft og mindre trængsel. Men hvad der ikke kan vindes nationalt, må vi prøve at vinde regionalt.

Regionsrådsgruppen går derfor til budgetforhandlingerne med klare målsætninger om, at vi skal prioritere de grønne og kollektive trafikinvesteringer. Og have et skarpt blik på at friholde busdriften i udkantsområder fra besparelser. Vi gik netop til valg på, at frekvens og kapacitet for buslinjerne i hele regionen – ikke mindst i Nordsjælland og på Amager – er en vigtig komponent i at stille et bæredygtigt transporttilbud for regionens borgere til rådighed. At bussen kører er en afgørende forudsætning for at regionens unge kan komme til og fra deres uddannelsesinstitutioner. Og ligeledes prioriterer at tage en uddannelse. Ikke mindst i de tyndt befolkede områder af regionen.

Konkret i budgetforhandlingerne vil vi gå efter, at der bliver investeret i Lokalbanerne (fx Gribskov-  og Hornbækbanen). Der er her et kæmpe efterslæb, så med et betragteligt tocifret millionbeløb vil det være muligt at få nye sporskiftere, bedre sikring og etablering af stationer ved bl.a. Helsinge og Kronborg.

Cyklismen og de mange nye supercykelstier er med til at skabe øget sundhed og mindre CO2-forurening. Målsætningen er, at komme videre med at øge cyklismen og udbygningen af supercykelstierne. Men det kræver en fortsættelse af opgaverne med fx kommunikation, teknisk assistance, afmærkning og test af elcykler, som regionen samarbejder med kommunerne om. Derfor støtter vi, at regionen prioriterer 12 mill. kr. til supercyklisme.

Når vi kikker fremad mod 2021, kan investerings- og driftsmidlerne til kollektiv trafik i regionen blive særdeles klemte. Det kan betyde besparelser – især på busdriften. Derfor har en arbejdsgruppe under Regionsbestyrelsen sat falkeblikket på pengenes anvendelse i offentlig transport. Den offentlige transport er karakteriseret af et væld af trafikselskaber og aktører, som alle har deres regionale og lokale ansvar for administration, trafikudbud og takstgrænser. Det indebærer, at alt for mange penge bliver brugt på tunge forhandlinger, selvstændige bestyrelser og administration i hvert enkelt trafikselskab. Det kan med en forenkling gøres bedre – og frigøre penge til bedre service, sikker drift og tiltrængte trafikinvesteringer. Til gavn for passagererne. Og til gavn for et grønnere samfund. Regionsbestyrelsen har fremsat forslag om en forenkling af organiseringen af den offentlig transport som resolutionsforslag ved det kommende Landsmøde. Og vil sætte pris på en opbakning hertil.