B for et bæredygtigt og børnevenligt budget!

Den Radikale gruppe på Frederiksberg Rådhus, Lone Loklindt, Ruben Kidde og David Munis Zepernick, hilser det historisk brede budgetforlig velkomment. Det afspejler præcis det brede samarbejde, som vi gik til valg på. Kort sagt bidrager Budget 2019 til en bedre social balance, en række grønne og miljørigtige indsatser samt investering i fremtiden med fokus på vores børn og unge.

Vi satte os til forhandlingsbordet for at få et radikalt mere bæredygtigt og børnevenligt budget for Frederiksberg. Med bl. a. bred opbakning til at tilbyde pladser til københavnerne frem for en drastisk lukning af daginstitutioner, en langt mere fair løsning for Skolen ved Nordens Plads, fortsættelse af mønsterbrydningsarbejdet og en massiv indsats for at sikre unge uddannelse, synes vi, at vores ideer og værdier er fint afspejlet i næste års budget. Afsættet for forhandlingerne så ellers vanskeligt ud, da der lå flere voldsomme spareforslag på bordet på bl.a skole og daginstitutionsområdet, som i sin oprindelige form gik lodret imod vores ønske om at gøre budget 2019 til børnenes budget.

Det oprindelig forslag om en kæmpe besparelse på specialskoleområdet, herunder navnlig Frederiksbergs flagskib på området, Skolen Ved Nordens Plads, blev bl.a reduceret markant, så skolen fortsat kan investere i og udvikle potentialet i de børn, som har brug for et skræddersyet tilbud.

Frederiksberg skal ikke have en Folkeskole, hvor de smalleste skuldre skal bære det tungeste læs. Sammen med forslaget om også at styrke indsatsen målrettet de fagligt stærkeste børn og et tilsagn om at adressere vedligeholdelsesefterslæbet på vores skoler, så løfter vi nu børn og læring bredt på Frederiksberg.

De unge blev tilgodeset med mange midler til at sikre en bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, bl.a. gennem en erhvervsplaymaker, flere penge til gratis psykologbehandling af unge og en permanentgørelse af ungeindsatsen for mental robusthed. Desuden fik vi opbakning til ansættelse af en borgerrådgiver, som skal referere direkte til kommunalbestyrelsen.

Også på det grønne område har vi fået mange radikale fingeraftryk. Med penge til en ambitiøs grøn klimatilpasningsvision for Bispengbuen, en mere ambitiøs strategi for renere luft og en forstærket indsats mod støjforurening skaber vi nu et både grønnere og sundere Frederiksberg. Sammen med den grønne koalition havde vi en hel buket af grønne forslag, som alle blev imødekommet.

Forhandlingerne foregik meget konstruktivt og vi er utroligt glade for, at det lykkedes at enes om et bredt budgetforlig for første gang i mange år. Det siger noget om samarbejdsklimaet og lover godt for Frederiksberg.

De bedste hilsner

Lone, David og Ruben

 

Lone Loklindt, Rådmand, Formand for Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og medlem af kulturudvalget

Ruben Kidde, medlem af By- og Miljøudvalget og Børneudvalget

David Munis Zepernick, medlem af Undervisningsudvalget og Socialudvalget