Nyt fra Frederiksberg – Det rene vand

af Rådmand Lone Loklindt, d. 24/8-2018

Jeg ved ikke om det skyldes den lange tørre sommer, men der er heldigvis kommet endnu mere fokus på den værdifulde, men sårbare ressource som vores rene drikkevand udgør. De mange boringer som er lukket på grund af pesticider har aktualiseret vores gamle ønske om sprøjteforbud i boringsnære områder. At regeringen er imod selvom det kun koster 6 kr. om året for en familie, viser med al tydelighed forskellen mellem en blå og en grøn regering.

I hovedstaden (HOFOR) opdagede man lidt tilfældigt en forurening af DMC som formentlig skyldes træbeskyttelsesmidler, og boringer på Amager og i Hvidovre måtte lukkes. I Frederiksberg Forsyning, hvor jeg sidder i bestyrelsen har vi den virkelighed, at vores grundvand p.g.a. gammel industriforurening gennemgår avanceret vandbehandling.

Hvis vi skal sikre grundvandet i fremtiden skal vi også sikre vores boringer bedre mod jordforurening gennem oprensning og kildebeskyttelse. Regionens budgetter rækker slet ikke til opgaven, og der bliver brug for et bredt nationalt pres på at sikre vores rene drikkevand. Derfor er jeg også glad for at være med bestyrelsen for DANVA, (danske vandværker) hvor der både foregår et politisk pres for at udvide overvågningsprogrammet, så der ikke bare screenes for 34 stoffer, men for alle de kendte stoffer, som pt opdages lidt tilfældigt. Det rene vand er en radikal mærkesag både lokalt og nationalt – det er godt at det er kommet højt op på dagsordenen netop nu!