Ekstraordinær Generalforsamling Frederiksberg

Indkaldelse til

Ekstraordinær Generalforsamling Frederiksberg

3.september 2018 kl. 17.30-19.00

Kompagnistræde 22, København

Vores folketingskandidat på Frederiksberg Karsten Lauritsen har meddelt bestyrelsen, at han ikke længere ønsker at stille sig til rådighed som folketingskandidat. Karsten er i gang med nye spændende erhvervsprojekter, som ikke er forenelige med også at være folketingskandidat for Radikale Venstre.

Bestyrelsen har taget Karstens melding til efterretning og ønsker Karsten alt muligt held og lykke med de nye eventyr. Vi vil også meget gerne takke Karsten for de mange år hvor han har stillet sig til rådighed som kandidat for Frederiksberg og vi glæder os over, at Karsten fortsætter i bestyrelsen og i partiet generelt.

Folketingsvalget bliver udskrevet om mindre et år. Derfor vil bestyrelsen meget gerne have en ny kandidat på plads så hurtigt som muligt. Valgkampsforberedelserne i hovedstaden er i fuld gang og en ny kandidat skal have en mulighed for at deltage i det fælles forberedelsesarbejde.

Bestyrelsen på Frederiksberg har derfor valgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jævnf. Paragraf 7 i vores vedtægter, med det eneste punkt at indstille en ny folketingskandidat til slotskredsen.

Dette vil finde sted den 3. september kl.17.30 til 19.00 i Foreningens lokaler i Kompagnistræde 22 i indre by, hvorefter Storkredsbestyrelsesmødet kl. 19.30 vil vælge den kommende folketingskandidat.

Dagsorden er som følger:

·       Velkommen ved formand for vælgerforening Anne Eskildsen

·       Valg af dirigent

·       Valg af referent og stemmetællere.

·       Fremlæggelse af procedure for valg af ny folketingskandidat

·       Kandidatpræsentationer

·       Spørgsmål fra salen

·       Valg af kandidat.

·       Evt.

Tak for i aften.

Kandidater som ønsker at stille sig til rådighed bedes kontakte Formand Anne Eskildsen på telefon 21763998 eller alwe72@hotmail.com inden mandag d. 27/8. Kandidatudvalget vil afholde interviews med kandidataspiranter torsdag d. 30/8 kl.17.00. Kandidataspiranter som ikke har bydelens eller kandidatudvalgets anbefaling skal bruge mindst 5 stillere for at stille op på storkredsbestyrelsesmødet d. 3/9 kl. 19.30 jf. vedtægterne.

Vedtægter kan læses via følgende link:https://www.dropbox.com/s/8uu3vb79maa70fn/2016.03.15-RVFRBvedt%C3%A6gterunderskrevet.pdf?dl=0 og https://radikalehovedstaden.dk/vedtaegter/