Nyt fra København – Så er de første seks måneder gået

af BR-gruppen, d. 29/6-2018

Kære Medlemmer

I torsdag havde Borgerrepræsentation de sidste møde inden sommerferien. Status efter de første 6 måneder in action er, at det går godt, men at det også er sin sag at håndtere udvalgsarbejde, civilt arbejde, familie og venner.

 1. jan. overtog vi Socialforvaltningen, en forvaltningen der i den grad trænger til politisk opmærksomhed. København er langt fra førende på socialområdet, og vi kan blive bedre, meget bedre. Derfor har vores nye socialborgmester sat alle sejl til og har i løbet af de første 6 måneder fået politisk flertal for at dele af handicap og psykiatriområdet nu reguleres ligesom børne og ældreområdet, dvs. som demografien ændrer sig. Det er en stor sejr, for det betyder, at der afsættes flere midler til byens udsatte, men det er også et klart signal om at udsatte gruppers behov tages alvorligt. Det betyder noget for byens udsatte ude i virkeligheden. 

Det var også med afsæt i virkeligheden radikale satte forslaget om test af stoffer i nattelivet til debat. Når vi ved at der er en del stoffer i nattelivet, skal vi så lukke øjnene og se til når unge mennesker mister livet efter at have indtaget urent stof. Gruppen mener nej. Derfor stillede vi på Rådhuset forslag om at få udviklet et tilbud, hvor unge, kan få testet deres stoffer og samtidig få en snak om, hvorvidt det er super smart at indtage det.  

Vi har også forsat vores fokus fra valgkampen på børn, unge og uddannelse.  I foråret kæmpede vi for ikke at udvande normeringen på børneområdet. Vi mener stadig ikke at vi giver børn den bedste start på livet, ved at sætte flere børn sammen på stuer uden ekstra uddannet personale. Det arbejder vi videre med frem mod budget. Regeringens ghettoplan smitter også af på børneområdet og her skal vi turde tage de vanskelige diskussioner i partiet, med udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene, hvad styrker dem og giver dem det bedste afsæt for et godt unge og voksenliv. 

På Rådhuset har vi også sat adgang til kultur og dannelse for byens unge på dagsorden. Vores kulturordfører kalder det Kulturklippekortet og det gør også flere og flere københavnerne, inklusiv Kulturborgmesteren, der er så stor fan af ideen, at han kalder den sin egen. Men det skal ikke skille os ad, jo flere der bakker op frem mod og under budgetforhandlingerne jo bedre.  

Vi har i København sat os flotte og fine ambitioner på det grønne område. De er gode at have, men endnu bedre er det, når vi sammen med københavnerne samarbejder om at tage ansvar for genanvendelse af byens ressourcer. Vi skruer nu op for initiativerne, får kildesortering ud i byens rum, som vi kender det fra andre storbyer. Samtidig hæver ambitionen for genanvendelse fra 45 % til 70 % i 2024.

Det har været et spændende første halvår, store og små, svære og lettere sager, hvor vi som gruppe har forsøgt at være en aktiv og tydelig del af vælgerforeningen og været i dialog med rigtig mange af medlemmerne. Især i sagerne om Formel 1 eller ej, hvordan lander vi aftalen om Amager Ressource Center har vi fået mange gode input. Tak til bydelsfor m/k og lokaludvalgsrepræsentanter for at være den radikale forpost.  Tak for både kærlige og kradse henvendelser, keep them coming. Den 31. august begynder budgetforhandlingerne. Mer om det senere. Men først sommerferie. God sommer.