Nyt fra København – Plukningen af København udsat i to år

af borgmester Mia Nyegaard, d. 15/6-2018

Så var det i sidste uge, at der blev indgået aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Med alt hvad der har været på spil i forhold til udligningsreform mm. Aftalen er i år særlig vigtig for København. Før forhandlingerne stod Københavns Kommune til store økonomiske tab bl.a. pga. den i tidligere beretninger fra det københavnske rådhus omtalte og heldigvis strandede udligningsreform, der bl.a. var baseret på, at Danmarks Statistiks revision af data om udlændinges medbragte uddannelse fik fuld effekt – stik imod anbefalinger fra bl.a. regeringens egen udligningskommission.

I hovedtræk kan radikale og kommunen vist være glad for den nye aftale, i det aftalen sikrer fuld kompensation i 2019 og 2020 for de kommuner, der led økonomiske tab som følge af Danmarks Statistiks opdatering.

Samtidig er der aftalt et niveau for det kommunale grundkapitalindskud til almene boliger på mellem 8 og 12 pct. for familieboliger alt efter størrelsen, samt 10 pct. for ungdomsboliger. Regeringen havde lagt op til et langt højere niveau, hvad der ligeledes ville have påført Københavns Kommune væsentlige ekstraudgifter til opførsel af almene boliger.

Og så er aftalen betinget af, at vi ikke hæver skatten, og samtidig har vi fået et lidt højere service- og anlægsloft

Så alt i alt går vi nu en lidt roligere sommer i møde og vi vil ikke være helt så økonomisk presset til budgetforhandlingerne.

Er alt så godt nu? Faktum er at regeringen har droppet at plukke København for ”udligningspenge” de næste to år, men som alle ved, giver det en stakket varme at tisse i bukserne, der er brug for en permanent løsning – ikke kun en overgangsordning. Vores by har brug for ro om økonomien – især af hensyn til byens udsatte borgere

Og her ugen efter, hvor der har været tid til at læse aftalen lidt nærmere, så kan vi også tillade os de næste par år at være gladere for aftalen end jeg først var i sidste uge. Også fordi resultatet har alle partier på rådhuset lagt mange kræfter i. Og det viser at vi på rådhuset på tværs af partier ofte og gerne samarbejder til gavn for Københavnerne.

Blandt andet gjorde borgmesterkredsen fx opmærksom på udsigten til store økonomiske tab for Københavns Kommune – med et fælles debatindlæg i Berlingske (https://www.b.dk/kommentarer/koebenhavnske-borgmestre-hovedstaden-er-ved-at-blive-en-pengemaskine-for) og ved fælles brev til Økonomi- og Indenrigsministeren samt Finansministeren.

I kan læse mere om aftalen her

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden.

Rettelse: Det har tidligere fremgået at det var gruppeformand Mette Annelie Rasmussen, som var forfatter til dette skriv. Det var en fejl. Det var borgmester Mia Nyegaard. Fejlen er nu rettet og Mia Nyegaard fremgår som den rigtige forfatter til dette skriv.