Politisk udtalelse: Radikale Venstres grundlæggende værdier om nationalitet og religion ligger fast

Følgende udtalelse vedtog Hovedstadens Radikale Venstre på Årsmødet 2018 d. 28/4:

Hovedstadens Radikale Venstre fastslår at der går en lige linje fra partiets stiftelse til i dag, hvor partiet stadig er et sekulært, oplysningsorienteret, frisindet og ikke-nationalistisk parti som hylder frihed, lighed og retssikkerhed for individer i hele Danmark såvel som på internationalt plan.

Vi går ind for fri og lige adgang for alle borgere til at dyrke deres religion i det omfang den ikke begrænser andres frihed, ligesom vi er imod at nogen kan påduttes en religion eller tilhørsforhold til en religiøs gruppe. Vi er imod den særstilling som Grundloven giver den evangelisk-lutherske kirke, og vi ønsker en adskillelse af kirke og stat.

Vi ønsker lighed for loven og at ingen skal være hævet over loven, og vi vil arbejde imod alle tiltag der diskriminerer ud fra rang, social status, kultur, religion, etnicitet, seksualitet og køn.

Vi går ind for at dansk statsborgerskab er det som giver borgere i alle dele af Danmark fuld, fri og lige adgang til at definere sig selv som danske på den måde de ønsker sig det, og uden at andre kan tage sig ret til at definere det på deres vegne. Og vi går ind for danske statsborgeres fulde ret til at opholde sig i landet med deres nærmeste familie, uanset hvilken nationalitet den i øvrigt måtte have.

Vi anerkender og giver vores fulde opbakning til alle dem, der er kommet til landet, og alle dem i udsatte boligområder, lokalsamfund og arbejdspladser som i årevis har gjort Danmark større og mere rummeligt.

Ved spørgsmål til udtalelsen, da kontakt formand for Hovedstadens Radikale Venstre, Thomas Elkjær på mail eller tlf. nr. 22171672