Politisk Udtalelse: En stærk hovedstad for hele landet

Følgende udtalelse blev vedtaget på Årsmødet for Hovedstadens Radikale Venstre 28/4-2018:

København er en generøs by, der ikke bare løfter byens borgere, men hele Danmark. Vi er en by, med plads til alle og vi arbejder for at skabe plads til flere.

De færreste er født her i byen og flere kommer fortsat til, fra resten af Danmark, Europa og Verden. De seneste år er København vokset ligesom andre storbyer.

Det betyder, at vi er mange, der bidrager til byens vækst og velstand. Det betyder at byen skal bygge til og skabe plads til mange flere borgere. En opgave som vi gerne løfter. Det er naturligt for os som storby at være solidariske.

København skal tage sig af alle der bor i København. Det er ikke kun de stærkeste, der flytter til København, men også de mest udsatte. Vi har et ansvar for at sikre, at alle borgere har mulighed for at leve et værdigt liv, uanset hvor i landet deres CPR-nummer hører til.

Som hovedstad falder det os naturligt, at være solidarisk med resten af Danmark. Vi anerkender, at vi har et ansvar for at sikre at sikre, at alle borgere har mulighed for at leve et værdigt liv. Derfor sender Københavns Kommune også årligt 1,1 milliarder kroner over kommunegrænsen til kommuner, vest og syd for Valby Bakke.

På det seneste, har vi dog oplevet at resten af landet har taget solidariteten for givet. København kaldes i stigende grad forkælet og det smitter af økonomisk og politisk. Fornyligt nåede regeringen og Dansk Folkeparti på 24 timer at fremlægge forslag, der fratog København knapt 800 mio. kr. og en stor del af vores kommunale selvstyre.

Regeringen ønsker at fjerne Københavns selvbestemmelse over egne midler og de lokale gader: Christiansborg indkræver pengene fra kommunes parkeringsindtægter og dermed Københavns mulighed for at mindske byen trængsel og sikre en grøn by med ren luft.

Regeringen og DF vil udover de 1,1 mia. København allerede overfører, yderligere opkræve 800 mio. som følge af en kuldsejlet udligningsreform. 800 mio. kr. mindre til velfærd i København. Det er en økonomisk sanktion, der kan mærkes. Det er midler til skoler, dagsinstitutioner og sociale indsatser for alle, der bor i byen. Det er midler til udvikling af Hovedstaden, der kunne komme alle danskere til gode. Det svækker Hovedstaden, og når Hovedstaden er svækket, er vi ikke det vækstcentrum, der er med til at drive Danmark fremad.

Vi opfordrer derfor folketingsgruppen til at arbejde for, at sikre en stærk hovedstad, og en fair udligningsreform, der ikke udhuler velfærden og stiller københavnske borgere og især vores socialt udsatte borgere dårligere.

Vi ønsker, at Radikale Venstre i fællesskab arbejder for at styrke Hovedstaden, så den kan være vækstmotor for hele landets udvikling.

Stillere for udtalelsen: Radikale Venstres gruppe i Borgerrepræsentationen, Københavns.