Nyt fra Regionen

Af Stinus Lindgreen, d. 4/5-2018

Så er det tid til endnu en opdatering fra Regionsgården. Der er mange interessante ting i gang lige – ikke mindst den nye “Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi” med kælenavnet ReVUS. Da jeg sidder som næstformand i to af de relevante udvalg (Miljø og klima samt Erhverv, vækst og forskning), har jeg også fået lov til at deltage i det forberedende ReVUS-arbejde.

Dette er utrolig vigtigt, da det handler om udviklingen af regionen de kommende år – hvordan sikrer vi, at vi tiltrækker og fastholder både arbejdspladser og den nødvendige arbejdsstyrke? Hvad gør det til en attraktiv region at bo og leve i? Og at etablere sin virksomhed i? Hvordan sikrer vi de rette kompetencer?

Det er nogle væsentlige problemstillinger, men desværre er der én meget stor ubekendt, der gør det utrolig svært i regionerne lige nu: I starten af april kom anbefalingerne fra regeringens “Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme”, der i værste fald vil fjerne al erhvervs- og udviklingsarbejde fra regionerne og derved svække vores handlemuligheder alvorligt.

I den radikale gruppe bakker vi fuldt op om intentionen om at forenkle systemet, men der er nogle i vores øjne alvorlige problemer i den model, der er blevet præsenteret. Helt grundlæggende lægges der op til en voldsom centralisering af området, hvor der samtidig oprettes endnu en aktør udover kommuner, regioner og stat. Det rimer dårligt på forenkling at indfører endnu et lag af bureaukrati.

Der er også et helt grundlæggende demokratisk problem i forslaget om at erhvervshuse i regionerne, hvor der dog ikke er reel indflydelse fra regionernes politikere. Det rejser det helt oplagte spørgsmål om, hvem der så i sidste ende har det politiske ansvar, eller om det alene er virksomheder og embedsmænd, der skal drive det.

Ved at centralisere bl.a. strukturfondsmidlerne i staten er man med til at skævvride udviklingen i en tid, hvor man i forvejen taler om voksende afstande mellem by og land. Det er naivt at tro, at man kan lave en model, der vil virke for alle virksomheder i alle dele af landet.

En af styrkerne ved den nuværende model er netop, at de enkelte regioner har mulighed for at interagere med deres lokale virksomheder på en langt mere direkte måde. I regionerne har man blik for de lokale styrker, og man kan være med til at fremme samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder. Det er med til at sikre de bedste vilkår lokalt, da der er forskelle på behov, udfordringer og styrker imellem de enkelte regioner.

Her er forberedelserne til ReVUS netop relevante. Det er ikke nok at have ét centralt kontor, der kan rådgive virksomhederne. Der skal også sikres ordentlig infrastruktur, der understøtter udviklingen. Der skal være sammenhæng mellem de ansattes bopæl, deres arbejde og deres behov som familier. Der skal sikres relevante uddannelsesmuligheder. Alt der sikres regionalt.

Men der er også gode ideer. Udvalget peger på, at der er for mange såkaldte klynger, og at man med fordel kan reducere dem fra ca. 60 i dag til måske 10-12 nationale klynger. Det kan der være rigtig , da det kan være med til at bruge de eksisterende midler langt mere målrettet, da man undgår dobbeltarbejde og unødigt bureaukrati. Jeg har dog svært ved at se denne indsats bære frugt, hvis den udføres fra Slotsholmen uden at inddrage de regionale aktører.

Annette Randløv og Stinus Lindgreen
Annette Randløv og Stinus Lindgreen