Hovedstadens Radikale Venstre søger Organisationssekretær

Hovedstadens Radikale Venstre søger en ny Organisationssekretær som, sammen med den Politiske Sekretær, skal understøtte foreningens aktiviteter. Stillingen er en deltidsstilling til studenterløn.

Hovedstadens Radikale Venstre er en aktiv og alsidig vælgerforening i konstant forandring. Vi er Radikale Venstres største vælgerforening med omtrent ¼ af alle medlemmer, og vi har en bred vifte af engagerede medlemmer, frivillige og regelmæssige politiske aktiviteter.

Foreningen står overfor en meget vigtig folketingsvalgkamp, og forberedelserne til denne er allerede i fuld gang. Vi søger en organisationssekretær, hvis hovedopgave det vil være at varetage foreningens økonomi, herunder bogføring og aflæggelse af regnskab. Derudover vil din opgave også være at fungere som administrativ og organisatorisk tovholder med tiltrædelse ultimo august eller primo september.

Stillingsbeskrivelse
Sekretariatet består af en politiske sekretær og en organisationssekretær, begge deltidsmedarbejdere. Sekretariatet har et tæt administrativt samarbejde med formandskabet og forretningsudvalget og står for kontakten til partiets andre organisatoriske led.

Til daglig fungerer sekretariatet som vælgerforeningens administrative og organisatoriske omdrejningspunkt samt ledelsens politiske og organisatoriske sekretærer.

Dine primære opgaver som organisationssekretær er:

 • Økonomistyring
 • Bogføring og regnskabsaflæggelse
 • Kommunikation med bank og revisor
 • Understøttelse af valgkampsforberedelser
 • Understøttelse af det frivillige engagement
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Diverse øvrige praktiske og administrative opgaver

Det må ligeledes forventes, at der forekommer en del ad hoc-arbejde som koordineres og udføres i samarbejde med den politiske sekretær.

Din profil
Vi forestiller os, at du er under relevant uddannelse, er skarp, organiseret, har stor interesse for politik, samt flair for tal . Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en frivillig forening og kendskab til Radikale Venstre generelt. Arbejdet som organisationssekretær er meget selvstændigt og evnen til at overskue og prioritere mange arbejdsopgaver på samme tid er afgørende.

Det er vigtigt, at du:

 • er struktureret
 • har erfaring med tal og regnskaber
 • skriver sikkert og forståeligt dansk
 • har sans for organisationsudvikling
 • kan arbejde selvstændigt og håndtere fortrolighed
  er initiativrig.

Stillingen aflønnes til studenterløn og har et omfang på  10-15 timer om ugen. Du skal dog være indstillet på fleksible arbejdstider og noget aftenarbejde i form af mødedeltagelse. I spidsbelastningsperioder, herunder under valgkampen, forventes det at timetallet kan justeres opad mod fuld tid. Det primære arbejdssted er Hovedstadens Radikale Venstres partilokaler, Kompagnistræde 22 DK-1208 i Indre By i København.

Henvendelse
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om stillingen, kan du henvende dig til den nuværende Organisationssekretær Malthe Krarup på malthe@radikalehovedstaden.dk , tlf. 51 35 53 03, eller formand Thomas Elkjær på thomas@radikalehovedstaden.dk tlf. 22 17 16 72

Ansøgningsfristen er 21. juni kl. 12.00, og ansøgningen inkl. cv, evt. karakterjournal og udtalelser sendes pr. e-mail til sekretariat@radikalehovedstaden.dk. Mærk din ansøgning “Organisationssekretær”. Vedlæg venligst cv og relevante papirer. Samtaler forventes afholdt i d. 25. juni.