INDKALDELSE TIL ÅRSMØDET’18 i HOVEDSTADENS RADIKALE VENSTRE

Tidspunkt:

Lørdag d. 28. april, kl. 10.00

Sted:

Vartov Store Sal, Farvergade 27, DK-1463

Vært:

Indre By & Christianshavn Bydelsforening

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET 2018

Indre By & Christianshavns Bydelsforening og Vælgerforeningens Forretningsudvalg byder velkommen til en Årsmøde-lørdag ud over det sædvanlige, når vi morgenen efter St. Bededag slår fløjdørene op til Grundtvigs Vartovs store konferencesal i indre by.

Vi byder velkommen som mødedeltagere med tale- og stemmeret medlemmerne i kommuneforeningerne Tårnby-Dragør (12. kreds) og Frederiksberg (10. og 11. kreds) samt bydelsforeningerne i Københavns Kommune: Østerbro (1. kreds), København S (2. og 4. kreds), Indre By & Christianshavn (3. kreds), Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds), Brønshøj/Husum/Vanløse (7. kreds) og Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave (8. og 9. kreds).

Vi byder varmt velkommen alle øvrige medlemmer af Radikale Venstre som observatører med taleret.

Det er gratis at deltage i Årsmødet, og det er gratis at tage del i morgenforplejningen samt kaffe, te og vand undervejs.

Der opkræves et beløb for køb af billetter til spisning. I billetten inkluderes frokost og festmiddag (buffet). Billetter købes her. Sidste mulighed for køb af madbilletter er onsdag d. 18. april kl. 12.00.

Programmet og dagsordenen for Årsmødet kan ses her.

Ændringsforslag til vedtægterne kan ses her. Ændringsforslag til Vedtægtsændringsforslagene skal være formandskabet (formandskab@radikalehovedstaden.dk) i hånde kl. 12.00 senest dagen før Årsmødet. Hvis man ønsker at stille ændringsforslag til vedtægtsændringsforslagene på selve Årsmødet kræver det 5 forslagsstillere.

En virtuelfolder over kandidater til diverse tillidsposter kan ses her. Husk at det selvfølgelig er muligt at stille op til tillidsposterne på selve Årsmødet, selvom man ikke har meldt sit kandidatur i forinden.

Jeg glæder mig til at se jer!

Mange hilsner,
Viktor Dylander
Storkredsformand Bydelsformand for Radikale Venstre Indre By & Christianshavn