Hvordan bliver man folketingskandidat hos Hovedstadens Radikale Venstre?

På Årsmødet den 28. april skal medlemmerne af Hovedstadens Radikale Venstre vælge 12 folketingskandidater. Hos os bliver folketingskandidaterne for de flestes vedkommende anbefalet til en opstillingskreds af bydelene eller kommuneforeningerne.

Anbefalede personer har vi i Hovedstadens Radikale Venstre valgt at kalde aspiranter. Det betyder at man stræber efter at opnå et kandidatur. Kandidaturet kan kun opnås på Årsmødet.

Der er ingen begrænsninger for hvor mange aspiranter, der kan stille op. Men der er til gengæld begrænsninger på hvor mange aspiranter, der kan blive valgt af medlemmerne på Årsmødet.

De kendte aspiranter – dem, som er blevet anbefalet af en opstillingskreds eller har meldt deres aspirantkandidatur til storkredsens formandskab – skal igennem en screening.
Screening er en måde at vurdere om aspiranten er egnet som kandidat for et regeringsbærende og ansvarligt parti som Radikale Venstre.
Det er en mulighed vælgerforeningens Kandidatudvalg har for at indkalde aspiranterne til en samtale.

Førhen har Kandidatudvalget kun indkaldt nogle af aspiranterne. Denne praksis har vi fremover valgt at ændre, så alle aspiranter uanset anciennitet skal til samtale.

Under selve Årsmødet er der sat halvanden til to timer af til valg af folketingskandidater.
Hver aspirant får 2 minutter til at holde en kort motivationstale på talerstolen, hvorefter der er omtrent tre-fire minutter til spørgsmål.
Valget foregår derefter ved skriftlig afstemning.

Nedenunder er der i punktform det vigtigste at forstå om at gå fra at være aspirant til kandidat.


Fra aspirant til folketingskandidat:

  • Alle aspiranter bliver indkaldt til en samtale med Kandidatudvalget.
  • Screeningsamtalerne forløber i starten af april måned.
  • Samtalerne er fortrolige og formålet er at Kandidatudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt den pågældende person er egnet som folketingskandidat i Hovedstadens Radikale Venstre.
  • Kandidatudvalget udsender deres anbefalinger til medlemmerne inden Årsmødet.
  • Man kan stille op på Årsmødet uanset om Kandidatudvalget har anbefalet én eller ej. Dette kræver dog bydelensanbefaling eller fem stillere.
  • Aspiranter der stiller op direkte på Årsmødet vil blive stillet en række forberedte spørgsmål af Kandidatudvalget. Dette betyder at man ikke får den samme tid til at motivere sit kandidatur som de aspiranter, der har været til screeningsamtale.

Læs mere om selve screeningssamtalen her.