Hvordan bliver man EP-kandidat hos Hovedstadens Radikale Venstre?

På Årsmødet den 28. april skal medlemmerne af Hovedstadens Radikale Venstre vælge 2 Europaparlamentskandidater. Kandidaturet kan kun opnås på Årsmødet. Den endelige liste af Europaparlamentskandidater fastsættes på det kommende landsmøde.

Der er ingen begrænsninger for hvor mange aspiranter, der kan stille op. Men der er til gengæld begrænsninger på hvor mange aspiranter, der kan blive valgt af medlemmerne på Årsmødet.

De kendte aspiranter – dem, som  har meldt deres aspirantkandidatur til storkredsens formandskab – skal igennem en screening.
Screening er en måde at vurdere om aspiranten er egnet som kandidat for et ansvarligt parti med europæisk udsyn.
Det er en mulighed vælgerforeningens Kandidatudvalg har for at indkalde aspiranterne til en samtale.

Førhen har Kandidatudvalget kun indkaldt nogle af aspiranterne. Denne praksis har vi fremover valgt at ændre, så alle aspiranter uanset anciennitet skal til samtale.

Under selve Årsmødet er der sat 20 minutter af til valg af Europaparlamentskandidater.
Hver aspirant får 2 minutter til at holde en kort motivationstale på talerstolen, hvorefter der er omtrent tre-fire minutter til spørgsmål.
Valget foregår derefter ved skriftlig afstemning.

Nedenunder er der i punktform det vigtigste at forstå om at gå fra at være aspirant til kandidat.


Fra aspirant til Europaparlamentskandidat:

  • Alle aspiranter bliver indkaldt til en samtale med Kandidatudvalget.
  • Screeningsamtalerne forløber i starten af april måned.
  • Samtalerne er fortrolige og formålet er at Kandidatudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt den pågældende person er egnet som folketingskandidat i Hovedstadens Radikale Venstre.
  • Kandidatudvalget udsender deres anbefalinger til medlemmerne inden Årsmødet.
  • Man kan stille op på Årsmødet uanset om Kandidatudvalget har anbefalet én eller ej. Dette kræver fem stillere.
  • Aspiranter der stiller op direkte på Årsmødet vil blive stillet en række forberedte spørgsmål af Kandidatudvalget. Dette betyder at man ikke får den samme tid til at motivere sit kandidatur som de aspiranter, der har været til screeningsamtale.

Læs mere om selve screeningssamtalen her.