Formel 1 eller ej

af gruppeformand og medl. af Teknik og Miljøudvalget, Mette Annelie Rasmussen d. 6/4-2018

Siden sommeren 2017 har der været rygter om at København skulle være vært for afholdelse af et Formel 1 løb. Selvom tiden er gået med mange møder mellem Formel 1 organisationen, Regeringen, Overborgmesteren, Regionrådsformanden under ledelse af Lars Seier Christensen og Helge Sander, Formel 1 i Københavns mest ivrige ambassadører, er der stadig ikke noget klart billede af selve afviklingen af løbet eller løbene, da der bliver tale om en flerårig aftale på 3 -5 år, ej heller er hverken økonomien eller ruten på plads.  Formel 1 organisationen har sine ønsker, som så skal tilpasses en Københavner virkelighed. Eller skal de?

Det er ingen hemmelighed, at jeg siden historien sprang i medierne sidste sommer, har haft det noget svært med at se, hvordan København skulle kunne lægge by til. Dels fordi Formel 1 lugter af diesel, støj og møg, altså stik i mod det Radikale har arbejdet for, de sidste fire år. Dels fordi det ikke virker særligt hensigtsmæssigt at grave byen op igen og igen og afspærre en central del af byen således at mange københavneres fremkommelighed bliver stærkt begrænset.

Da planerne er diffuse, var det derfor noget overraskende at bliver kaldt til forhandlinger hos Overborgmesteren, på bagrund af en samling avisartikler, meninger og ’synsninger’, samt et notat fra Teknik og Miljøforvaltningen, der gjorde det klart, at det ville være meget svært at få alle tilladelser på plads til en evt. afholdelse i 2020.  Formålet med mødet var at teste, om der var politisk opbakning til at sige ja til at gå videre med en planlægning af Formel 1 i København og så blive enige om et par betingelser herfor. For Radikale Venstre blev forhandlingen kort, da der ikke lå noget udspil fra hverken Overborgmester eller Formel 1 organisationen, der var ikke lagt op til en egentlig forhandling af hvad København kunne få ud af et værtskab for en global mega event. Tilbage ved forhandlingsbordet var det er i Rådhusmunde kaldes det sorte flertal; bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Desværre gav kommunalvalget ikke det grønne flertal vi havde håbet på.

Nu venter vi så på hvad Regeringen og Formel 1 siger til Københavns udmelding og krav. For det skal retfærdigvis siges, at det flertal der blev ved bordet, har været fornuftige nok til at kræve, at der ikke skal bruges Københavnske skattekroner på Formel 1. Men vil man et offentligt-privat samarbejde, som har været fremme, ja så må enten Regionen og eller Staten til lommerne, for at dække den del. Kommer økonomien på plads, følger tovtrækkeriet om tilladelser fra Teknik og Miljøforvaltningen og fra beredskabet, samt den endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Inden vi når så langt – og spørgsmålet er om vi nogensinde kommer så langt – vil vi tale om Formel 1 igen, både i medierne og med baglandet, som vi gjorde torsdag på Storkredsbestyrelsesmødet.