På besøg hos det kommunale broderskab – beretning fra KL topmøde

af den radikale Borgerrepræsentationsgruppe, d. 9/3-2018

Torsdag og fredag havde BR-gruppen rykket kontoret til Aalborg for at deltage i Kommunernes Landsforenings(KL) topmøde. Over to dage diskuterer alle kommunalvalgte, kommunernes sande tilstand og i år var der nok at tale om. Især KLs beslutning om at varsle lock-out af 250.000 kommunalt ansatte, var genstand for debat, først i den store fælles sal, hvor Martin Dam som afgående formand bød velkommen. Han blev efterfulgt af Lars Løkke Rasmussen, der huskede, at det var 8 marts og dermed kvindernes kampdag og ønskede tillykke med det. Det med ligestillingen kommer vi tilbage til. Danmarks statsminister havde en løftet pegefinger med til kommunerne; gør hvad vi siger, ellers griber vi ind. Som noget af det vigtigste fremhævdede Statsministeren kommunernes forpligtelse til at gennemføre Regeringens Ghettoplan.

Efter fælles optakt er traditionen at partierne holder gruppemøde. Radikale havde fået tildelt Latinerstuen, der i størrelse nok passede til det kommunale parti vi var før KV17, men nu sad vi som sild i en tønde. Her forsatte vi vores egen interne diskussion om lock-out varslet. Det er en fair udlægning, at konkludere at mange var uenig i at Radikales Leon Sebbelin i KLs bestyrelse, havde stemt for at varsle lock-out, hvilket vi tog os en god og ærlig snak om. I bedste radikale stil fik vi forfattet en udtalelse, der blev enstemmigt vedtaget (se nedenfor).

Vi kom også en tur om den kommende udligningsreform, hvor København står til at skulle hoste op med et tre cifret million beløb, oveni det 1.3 mia., der allerede tilføres andre kommuner i Danmark. Den diskussion blev vi ikke færdige med. Fra Folketingsgruppen deltog Martin Lidegaard og Andreas Steenberg og de lovede at vende klarere tilbage.

På det første KL topmøde i hver valgperiode, skal partierne også vælge medlemmer til KLs forskellige udvalg. Her blev Leon Sebbelin, Borgmester i Rebild, valgt som RVs bestyrelsesmedlem i den magtfulde KL bestyrelse. Vores egen Karen Melchior blev valgt til Internationalt Udvalg.

Og når det nu var d. 8. marts i det herrens år 2018, kunne man måske tro at ligestillingen havde indfundet sig i KLs øverste led. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Ud af de valgte 17 bestyrelsesmedlemmer til KLs bestyrelse, er kun 3 kvinder. Det burde det kommunale Danmark kunne gøre bedre. Også var der ellers fest, men her gælder Stjernebarens regler – hvad sker der, bliver der, og på Facebook, Instagram og Snapchat 😉

God weekend

8 marts, 2018 : Det radikale kommunale bagland vedtaget følgende udtalelse:
Radikale Venstres byrådsmedlemmer mener, at KL’s lockoutvarsel den 7. marts af 250.000 kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet. Der er brug for en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle de offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark.