Nyt fra Regionen – Forsa

af Annette Randløv, d. 9/3-2018

Vi har holdt vores første møde i det nyetablerede udvalg for forebyggelse og samarbejde (Forsa). Det består af 11 politikere og 7 embedsfolk. Udvalget dækker dels det område, som Tværs før dækkede, som adresserede sektorovergange, men er også tænkt som et udvalg, hvor man mere overordnet skal tænke forebyggelse af sygdomme i regionen.

Det var noget udfordrende at være i et forum, hvor vi ikke havde defineret, hvad vi egentlig skulle og hvor der var mange bolde i øst og vest. Nu faldt talen så også på forhold omkring praksis, fordi vi skulle blåstemple at regionen opretter de såkaldte 0-ydernumre i 11 kommuner, hvor der ser ud til at være et problem med lægedækning.

Det er et tveægget sværd. På den ene side kan regionen selv opslå ydernummer og hjælpe en læge i gang. På den anden side vanskeliggør det yderligere at de, der gerne vil af med deres praksis har mulighed for at sælge. Også selvom det er til en meget lav pris. Der er simpelthen ikke mange, der har lyst til at nedsætte sig i øjeblikket.

Det skyldes efterdønningerne fra 2013, hvor lægerne i lighed med lærerne følte sig kørt over, da overenskomst ikke kunne opnås. Den er netop indgået i november 17 og forhåbentlig vil nogen af de 700, der i øjeblikket er beskæftiget på hospitaler, smerteklinikker mm nedsætte sig.

Der var en noget divergerende opfattelse af, hvad de unge læger, der er på vej i praksis har lyst til, men heldigvis er der lige lavet en undersøgelse, der faktisk viser, at de unge læger ser sig selv med eget ydernummer, 5 år efter de er færdige med deres speciallægeuddannelse. 2 år efter tænker mange fortsat at være ansatte fordi mange gerne lige vil prøve vingerne inden man selv skal sidde med det endelige ansvar.

De næste møder skal fastslå, hvad vi fremover skal arbejde med. Fra radikal side stiller vi forslag om, at vi skal melde regionen som partner i Røgfri fremtid, og derudover bør fokusere på sundhedsaftalerne, hvor vi vil lægge vægt på, at kommunerne samler sig i større clustre eller i hvert fald sørger for at have samme de samme tilbud, så vi undgår ”postnummer lotteriet”, hvor tilbuddene er meget forskellige fra kommune til kommune.