Nyt fra Regionen – Danske Regioner skal samarbejde

På Danske Regioners generalforsamling torsdag d 22. marts blev Karin Friis Bach valgt til Danske Regioners bestyrelse samt som formand for sundhedsudvalget.
Under debatten om formandens beretning lagde hun op til, at Danske Regioner skal blive bedre til at samarbejde. Læs hendes tale her:
Kære generalforsamling,
En filosof fra det gamle Romerrige sagde for omkring 2000 år siden, ”Den ene hånd vasker den anden”. Eller med andre ord: Man kan kun få vasket sine hænder, hvis begge hænder samarbejder.
Og sådan er det også i sundhedsvæsen.
Vi bliver ofte kritiseret for at vi ikke er gode til at samarbejde, men udelukkende tænker inden for egne kasser – at vi ikke i tilstrækkelig grad har blik for hele patientens situation. Så sent som i denne uge, fremlagde hjerteforeningen dokumentation for, at multisyge hjertepatienter ikke tilbydes en ordentlig rehabilitering, fordi vi ikke formår at arbejde godt nok sammen på tværs.
Det er jo ikke fordi, der ikke har været tænkt på det. Det kom også frem i formandens beretning. Partnerskabet ”Borgernes Sundhedsvæsen” fra 2015, Regeringens sammenhængsreform. Udspillet ”Sundhed for alle fra sidste generalforsamling. KLs udspil fra efteråret til at styrke det nære sundhedsvæsen. og senest Danske Regioners nye forslag om at betale fra samme pengekasse.
Alt sammen gode tanker og initiativer. Alligevel er det stadig ikke godt nok.
Nu står vi ved starten af en ny periode i Danske Regioner. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i denne periode bliver kendt for vores evne og vilje til at samarbejde. Samarbejde internt – de fem regioner imellem, samarbejde med de faglige organisationer, samarbejde med patientorganisationer, samarbejde med andre sundhedsaktører og måske vigtigst: samarbejde mellem Regioner og Kommuner, mellem Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Vi skal samarbejde konkret og uden kassetænkning. Vi skal tænke i gode løsninger, før vi tænker på os selv. Det sikrer sammenhængene patientforløb – for hjertepatienter, for de psykiatriske patienter vi hørte om i går – og for alle andre.
Her i influenza epidemien har vi alle fået at vide at man bliver syg, hvis man ikke vasker hænder. Men vi skal huske at der skal to hænder til. Det går ikke, at prøve med én.
Tak for ordet.